Gepubliceerd op 3 februari 2020

Water in Mexico

Mexico, dat 50 keer zo groot is als Nederland, heeft veel uitdagingen en kansen op het gebied van water. De groeiende bevolking zorgt voor een groeiende vraag naar goede waterbronnen en efficiëntere omgang met het beschikbare water. Nederlandse kennis op dit gebied kan nuttig zijn. Dit rapport geeft een kort overzicht van kansen in de Mexicaanse watersector.