Gepubliceerd op 7 december 2023

The Current State of Fruit & Vegetable Agro-Processing in South Africa

Deze verkennende studie geeft een overzicht van de huidige staat van de agrarische verwerkingsindustrie in Zuid-Afrika, beschrijft de huidige uitdagingen en identificeert de mate waarin de agrarische verwerkingsindustrie waarde kan toevoegen, met als doel de import te beperken. De studie geeft aanbevelingen en identificeert Nederlandse technologieën en oplossingen die toepasbaar zijn in de Zuid-Afrikaanse context.

De Zuid-Afrikaanse landbouwsector is verdeeld in:

  • goed ontwikkelde commerciële landbouwbedrijven (zo'n 35.000) die zich richten op export en binnenlandse afzetmarkten;
  • een groot aantal opkomende (commerciële) bedrijven (zo'n 100.000); en
  • zelfvoorzienende productie voor het eigen huishouden (zo'n 2 miljoen huishoudens).

De formele landbouw en agro-industrie dragen voor 2% bij aan het Zuid-Afrikaanse bnp. De informele, kleinschalige landbouw geeft werk en voedsel aan 1 miljoen kleine boeren. Die leveren een belangrijke bijdrage aan de voedselzekerheid op het platteland. De visserij en aquacultuur leveren ook een belangrijke bijdrage aan de voedselproductie.

Uitdagingen in de landbouwsector zijn vooral te vinden in landhervorming, toegang tot krediet, landbouwonderwijs en bedrijfsontwikkeling.

Bron: RVO.