rapport Gepubliceerd op 10 september 2020

Nederlandse Watersector - Internationale sector plannen post Corona

De corona-crisis heeft impact op (bijna) alle sectoren in Nederland, ook op de internationaal opererende watersector. Uit de eerste resultaten van de terugkerende enquête, welke de WaterCoalitie NL (bestaande uit het Netherlands Water Partnership, de Water Alliance en Envaqua) namens Topsector Water en Maritiem uitvoert voor het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI), blijkt dat het merendeel van de watersector een achteruitgang in haar export ervaart.

Daarnaast zijn er enkele partijen, vanwege hun niche gerelateerd aan COVID-19, die juist een toename in omzet in het buitenland zien. De verschillende steunpakketten vanuit de overheid zijn waardevol. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat zeker voor de Nederlandse watersector een deel van de effecten pas veel later zichtbaar wordt, wanneer de steunpakketten er naar verwachting niet meer zijn. Tijd dus voor een signaal vanuit deze watersector over wat nodig is om goed uit de corona-crisis te komen.

Dit onderzoek ‘De herstart van de Nederlandse Watersector Post-Corona’, uitgevoerd in opdracht van NLinBusiness, vormt dat signaal vanuit het deltatechnologie en watertechnologie deel van de Nederlandse water-sector.

De resultaten van dit onderzoek geven ons waardevolle input over de maatschappelijke en economische effecten van de corona-crisis op het internationale ondernemen van onze cruciale sector. Daarnaast helpt het om de  behoefte aan ondersteuning van de Nederlandse watersector met betrekking tot het verder ontwikkelen en bijstellen van haar internationale ambities scherp te krijgen. Zo kunnen we onze sector ondersteunen en versterken, ook in crisistijd.

Download het rapport voor de watersector middels het downloadbutton onderaan deze pagina. 

Internationale sector plannen post Corona

De wereld verkeert in een crisistijd. Sinds het uitbreken van COVID-19 (het coronavirus) hebben veel activiteiten stil gelegen en blijven mensen steeds meer thuis, terwijl de zorg op volle toeren draait. Met het stilvallen van activiteiten, komt ook de economie in het gedrang.Veel bedrijven in Nederland en wereldwijd ondervinden al snel de financiële impact van de crisis zowel nationaal als internationaal.

In samenwerking met verschillende brancheverenigingen en topsectoren heeft NLinBusiness onderzoeken laten uitvoeren per sector om het Nederlandse bedrijfsleven internationaal weer op gang te brengen. Je vindt een overzicht van de rapporten hier.