rapport Gepubliceerd op 15 september 2020

Automotive sector in Frankrijk - Internationale sector plannen post Corona

De Nederlandse Automotive-en mobiliteitsindustrie bestaat voor een groot deel uit toeleveranciers en kent een omzet van € 20 miljard per jaar. Het overgrote deel (90%) hiervan is bestemd voor export. Goede handels-en kennisrelaties met andere landen zijn derhalve cruciaal voor de Nederlandse industriepartijen.

De mondiale Automotive industrie is hard getroffen door de Corona-pandemie. Dit komt mede vanwege de nauwe verbondenheid tussen toeleveranciers en eindproducenten. De keten is zo sterk als de zwakste schakel; als één schakel uitvalt heeft de gehele keten daar meteen last van. Dit wordt versterkt door het innovatieve logistieke-en productieproces waarbij Just in Time of zelfs Just in Sequencewordt geproduceerd. Voorraden zijn derhalve nauwelijks of laag in de keten aanwezig, uitval van één toeleverancier kan grote invloed hebben. De Europese Automobiel koepelorganisatie ACEA voorspelt voor het jaar 2020 een productieverlies van 25%. Dit betekent een terugval in productie van 12.8 miljoen geproduceerde units naar 9.6 miljoen dit jaar (-3.2 miljoen voertuigen). Om deze voor Europa enorm belangrijke industrie te steunen, wordt er door zowel de EU als lidstaten gewerkt aan steunpakketten. De Franse president Macronheeft op 26 mei jl. een groots steunpakket gepresenteerd, daarover verderop in dit rapport meer.

Download het rapport voor de Automotive sector in Frankrijk middels het downloadbutton onderaan deze pagina. 

Internationale sector plannen post Corona

De wereld verkeert in een crisistijd. Sinds het uitbreken van COVID-19 (het coronavirus) hebben veel activiteiten stil gelegen en blijven mensen steeds meer thuis, terwijl de zorg op volle toeren draait. Met het stilvallen van activiteiten, komt ook de economie in het gedrang.Veel bedrijven in Nederland en wereldwijd ondervinden al snel de financiële impact van de crisis zowel nationaal als internationaal.

In samenwerking met verschillende brancheverenigingen en topsectoren heeft NLinBusiness onderzoeken laten uitvoeren per sector om het Nederlandse bedrijfsleven internationaal weer op gang te brengen. Je vindt een overzicht van de rapporten hier.