COVID-19 update: Zoals we allemaal  ondervinden, heeft Corona grote impact op het international zaken doen. Mocht je nu tegen issues aanlopen die specifiek met Corona te maken hebben, neem dan met ons contact op of bekijk de coronapagina.

Nieuws Gepubliceerd op 20 mei 2020

Terugkijken: webinar ‘the impact of COVID-19 on Global and Dutch Economy’

Op 14 en 15 mei vond het webinar 'The impact of COVID-19 on Global and Dutch Economy' plaats. Dit webinar, een samenwerking van NLinBusiness en de NL Business Hubs, gaf inzichten in de impact van de corona uitbraak op de Nederlandse- en wereldwijde economie. Tijdens dit webinar spraken Edo Offerhaus, Managing Director bij NLinBusiness en Joanna Konings, Senior Economist International Trade Issues bij ING. 

Vind hieronder een korte samenvatting van het webinar. Het gehele webinar zien? Kijk de video terug onderaan de pagina. 

 

Actieagenda VNO-NCW en MKB-Nederland  

Iedereen werd verrast toen COVID-19 wereldwijd zich zo snel verspreidde. Kort nadat de deuren van bedrijven sloten, werd overeengekomen om een ​​handelsagenda te ontwikkelen om de crisis het hoofd te bieden. In Nederland resulteerde dit in de 'Internationale Actieagenda COVID-19' agenda (bekijk de agenda hier). De agenda richt zich op vijf kernpunten waardoor bedrijven worden geraakt, en probeert deze aan te pakken. De vijf punten omvatten;

  1. Logistiek in de EU: openhouden van grenzen voor goederen en personen
  2. Openhouden markten voor internationale supply chains
  3. Overige punten rondom de EU en handelspolitiek
  4. Exportkredietverzekering (EKV) en financiering
  5. HERSTART: post-corona en handelsbevordering 

NLinBusiness heeft geprobeerd om Nederlandse bedrijven die internationaal opereren ook in dit beleid te betrekken. Hiervoor zijn twee wereldwijde enquêtes uitgevoerd die de impact van COVID-19 onderzochten. Daaruit blijkt dat 90% van de 754 respondenten bang is voor een negatief effect op hun omzet. Het is interessant dat vooral MKB’ers aangeven harder getroffen te worden dan corporates. Zo verwachten ze dubbel zoveel verlies te maken doordat ze afhankelijk zijn van een lokaal netwerk, lokale bronnen en lokale financiering.

 

Impact van COVID-19 op de wereldwijde en Nederlandse economie  

De rest van de wereld haalde China al snel in wat betreft Covid-19 besmettingen. Aanvankelijk werd de wereldwijde supply-chain onder druk gezet door de lock-down. Havens en vliegvelden draaien nog maar minimaal en eel fabrieken sloten. Nu landen zoals Nieuw-Zeeland en China langzaam hun economieën weer openen en fabrieken en havens weer gaan draaien, is er een shift in de economische gevolgen. De wereldwijde economie handelt nu met een vraagprobleem, mensen stellen grote aankopen uit omdat er veel onzekerheid is. Zo is de vraag naar auto's in China met 86% gedaald.

Ook de Nederlandse economie is aangeast door de coronacrisis. De huidige economische situatie is niet te vergelijken met recessie maar eerder als een abrupte stopzetting van de economische bedrijvigheid. De gevolgen van het virus treft 20% van de Nederlandse economie heel hard en het reddingspakket van regeringen en centrale banken zijn essentieel om ervoor te zorgen dat economieën nog steeds gezond zijn als ze eenmaal weer kunnen openen.

De huidige maatregelen van de regering zetten ook het consumentenvertrouwen onder grote druk. Hierdoor zag ING de consumentenbestedingen met 30% dalen, maar deze trend lijkt langzaam beter te worden. Op de lange termijn voorspelt ING dat rente negatief blijft, grondstofprijzen volatiel zullen zijn en grote investeringen door onzekerheid worden opgeschort.

Indien we langzaam terug proberen te gaan naar de 'pre-corona tijd' en de wereldwijde economie weer gaan openen, voorspelt ING twee mogelijke scenario’s: 

1. Het basisgeval

Nederland en de rest van de Eurozone wordt opengesteld. Dit betekent dat mensen weer aan het werk kunnen gaan en dat wereldreizen deels terugkeren. Dit zal betekenen dat de inflatie sterk daalt en de economie v-vormig herstelt (zie grafiek hieronder). Ook al zal de economische groei volgend jaar misschien slecht zijn, het zal zeker niet zo slecht zijn als dit jaar.

V-vormig herstel

2. Terugkeer naar winterstop

Als openstelling niet succesvol is en we opnieuw in de lock-down moeten, zal dit resulteren in een dubbele dip-ontwikkeling (zie grafiek hieronder). De meeste sectoren in de economie zullen deze dip ervaren, waardoor de ontwikkeling langer duurt en moeilijker wordt.   

Dubbele dip-ontwikkeling

Welk scenario zich werkelijk voorgaat doen is nog onzeker, hoe dan ook blijven Nederlandse ondernemers optimistisch en zoeken ze naar kansen om zich overal op voor te kunnen bereiden.     

Meer weten? Bekijk het webinar hieronder!