Gepubliceerd op 7 augustus 2018

Foodtrend België – ‘Personalized food’

Voeding op maat van bepaalde doelgroepen

Flanders’Food (het innovatieplatform voor de Vlaamse voedingsindustrie) en FEVIA Vlaanderen (de federatie van de voedingsindustrie) geven aan dat er een markt is voor doelgroepenvoeding en functionele voeding. Samen met ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) wil men inzetten op onderzoek naar functionele voeding. Bij personalized food wordt gekeken hoe voor bepaalde doelgroepen (Alzheimer en Parkinson patiënten, obese personen, palliatieve patiënten) de voeding op de meest optimale manier kan samengesteld worden, afgestemd op de aandoening (bv slikproblemen, smaakverlies). Kenmerkend zijn hoogwaardige en onderscheidende producten. De nadruk ligt op goede, evenwichtige en smaakvolle voeding. Met name het smaakvol zijn is belangrijk om ook als patiënt te kunnen genieten en een gevoel van welzijn te kunnen ervaren. Deze relatief nieuwe markt biedt kansen voor het Nederlands bedrijfsleven voor de foodservice sector. Op 10 mei organiseert de Nederlandse Ambassade in België een B2B Event ‘Voeding in de zorg’. De bijeenkomst gaat door in Antwerpen. Zie de file voor meer informatie.

Related to: België
Publisher: Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw, VILT, Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in België