Gepubliceerd op 7 augustus 2018

Experts en Consultants - Low Carbon Brazil

Het Nederlands consulaat-generaal in São Paulo wijst op kansen voor dienstverleners in de 2e fase van Low Carbon Brazil. Dit is een door de EU gefinancierd project ter bevordering van kennis- en technologieoverdracht en een samenwerking tussen het Europese en Braziliaanse mkb-bedrijven. In 2017 zijn tientallen bedrijven uit Europa gekoppeld aan Braziliaanse mkb-bedrijven. Vanaf april 2018 wordt invulling gegeven aan de vele voorgestelde projecten met verschillende 'low carbon' technologieën, door de uitvoering van haalbaarheid- en impactstudies. Er is vraag naar potentiële dienstverleners voor het uitvoeren van haalbaarheidsstudies (zowel technisch als financieel), marktstudies en economische studies. Ook is er vraag naar experts en consultants op het gebied van juridische dienstverlening, milieu-impact studies en financieringsmogelijkheden. Braziliaanse en Europese deelnemende mkb-bedrijven selecteren vervolgens uit dit register hun dienstverleners. Deze activiteiten worden door de EU gefinancierd en kunnen tot max. €30.000 per project bedragen. Een toelichting vindt u in de bijlages onder dit bericht. Meer informatie waaronder randvoorwaarden kunt u vinden op de website van Low Carbon Brazil. Potentiële dienstverleners kunnen zich nu inschrijven op de website van Low Carbon Brazil: http://lowcarbonbrazil.com.br/index Voor meer informatie neem contact op met Low Carbon Brazil Action of met de economisch afdeling van het Nederlands consulaat.

Related to: Sao Paolo Brazilië
Publisher: Consulaat-Generaal in Sao Paulo