Gepubliceerd op 31 maart 2020

Uitkomsten wereldwijde enquête over impact Corona op Nederlandse bedrijven

Onlangs voerde NLinBusiness een onderzoek onder 180 Nederlandse bedrijven in het buitenland om de impact van het coronavirus op de handel te meten. In dit rapport vind je de uitkomsten hiervan. Het rapport is in het Engels. 

Uit het onderzoek bleek dat ruim twee derde van de ondervraagde bedrijven een (zeer) grote impact op de financiële resultaten vreest. Het verlies van klanten en orders, cashflowtekorten en ICT-problemen het vaakst genoemd. Ondanks veelvuldig ingezette sanitaire maatregeling en thuiswerkmogelijkheden verwacht daarbij bijna de helft van de Nederlandse bedrijven pas na mei het bedrijf weer te kunnen openen. Ook is het verschil in overheidssteun per land opmerkelijk. Vooral in Aziatische landen krijgen Nederlandse bedrijven lokaal geen of nauwelijks overheidssteun in deze crisis.

Nederlanders kijken vooral naar andere Nederlandse ondernemers om te leren hoe zij omgaan met het Coronavirus. Verder kijken ze naar het lokale Nederlandse Kamers van Koophandel voor ondersteuning bij lobbyactiviteiten bij lokale overheden.