Gepubliceerd op 2 oktober 2019

Ondernemer en het buitenland: de Ondernemersagenda

De Ondernemersagenda van MKB-Nederland werd gisteren gepresenteerd. NLinBusiness is trots op het resultaat en kijkt ernaar uit om samen met MKB-Nederland méér ondernemers naar méér buitenland te krijgen.

MKB Nederland wil met haar Ondernemersagenda mede richting geven aan het ondernemersbeleid in ons land. De agenda is tot stand gekomen na vele sessies met ondernemers, branches, kennisinstellingen en andere relevante partijen. De Ondernemersagenda bestaat uit 5 themas: 

 1. Ondernemer en zijn team
 2. Ondernemer en vernieuwing
 3. Ondernemer en markt
 4. Ondernemer en omgeving
 5. Ondernemer en bedrijfsvoering

Het thema 'Ondernemer en markt' behandelt het internationale aspect van ondernemen. Bedrijven die internationaal actief zijn, zijn op den duur competitiever, innovatiever en sterker. Nederland is een exportland, maar met name in het mkb is er nog een wereld te winnen. Relatief weinig mkb-ondernemers doen zaken over de grens en als ze dat wel doen, beperkt de handel zich vaak tot één land of één keer. Vooral markten buiten Europa zijn voor veel ondernemers lastig te betreden. Daar hebben zij ondersteuning bij nodig.

Samen met onder andere MKB-Nederland gaat NLinBusiness werken aan:

 • MKB missies: Kleinere bedrijven zijn vaak vooral geïnteresseerd in kleinschalige missies naar onze buurlanden. In samenwerking met MKB-Nederland gaat NLinBusiness deze missies organiseren.
 • Het opzetten van NL Business Hubs: lokale, betrouwbare en deskundige dienstverleners die ondernemers kunnen helpen op een nieuwe markt. Specifiek voor het mkb werkt NLinBusiness aan een netwerk van business hubs in veertig steden wereldwijd.

 • Het opzetten van een digitaal platform waarin alle relevante informatie van publieke en private partijen over internationaal zakendoen op inspirerende wijze wordt gebundeld.

Overige punten waar MKB-Nederland aan gaat werken onder het thema Ondernemer en markt zijn:

 • De organisatie van het Oranje Handelsmissiefonds. Samen met Buitenlandse Zaken, RVO, ING en KLM selecteert MKB-Nederland elk jaar tien mkb-bedrijven die worden ondersteund bij het opbouwen van een netwerk in een land naar keuze.
 • De organisatie van de MKB Export Award, een aanmoedigingsprijs waarmee MKB-Nederland, samen met TNT, RVO en Taleninstituut Regina Coeli, ondernemers stimuleert de grens over te gaan.
 • De lancering van handelspolitiek.nu. Mkb-ondernemers blijken weinig gebruik te maken van de voordelen die internationale handelsakkoorden te bieden hebben. MKB-Nederland lanceert samen met partners de website handelspolitiek.nu, waarop onder meer inzichtelijk wordt gemaakt welke handelsakkoorden er zijn en hoe daarvan te profiteren.

Wil je alle punten van de Ondernemersagenda lezen? Bekijk 'm hier of ga naar ditisondernemen.nl.