Gepubliceerd op 21 september 2023

NFCC | De Miljoenennota 2023 voor ondernemers met Daan Marks

Drie vragen aan... Daan Marks | De Miljoenennota 2023 voor ondernemers

Minister van Financiën Sigrid Kaag presenteerde op Prinsjesdag de Miljoenennota. Wat betekenen de nieuwe plannen voor internationale samenwerking? Wij vroegen het aan Daan Marks, Director International Business bij NLinBusiness.

Wat valt het meeste op?

“Het is duidelijk een beleidsarme begroting van een demissionair kabinet. Daarop is één uitzondering: armoedebestrijding, waar 2 miljard voor wordt vrijgemaakt. Wat ik eigenlijk het meest opvallend vind is dat het kabinet Rutte IV uiteindelijk maar 1 volwaardige miljoenennota heeft ingediend. Dat was vorig jaar. Na 9 maanden formeren, 1,5 jaar regeren, is het kabinet nu al weer bijna 3 maanden demissionair. Terwijl politieke stabiliteit en slagkracht nodig is om de grote transities waarvoor we staan aan te pakken. Dat is wel een zorg”.

Wat betekenen de nieuwe kabinetsplannen voor internationale samenwerking?

 “De miljoennota is doorgaans vooral binnenlands gericht. Het gaat logischerwijs met name over de nationale uitgaven aan de energietransitie, zorg, onderwijs, etc. De kabinetsplannen hebben daardoor an sich beperkte invloed op internationale samenwerking. Voor wat betreft internationale samenwerking is het interessanter om te kijken naar de toon van een miljoenennota. Wat mij daarin opvalt is de nadruk op strategische autonomie. Men wil duidelijk de banden met gelijkgezinde landen versterken, waarbij men signaleert dat geopolitiek steeds vaker weer via handelspolitiek wordt bedreven. De zorgen die het cabinet daarover heeft deel ik: handelsrestricties schaden de wereldeconomie en uiteindelijk betaalt de burger altijd voor importtarieven".

Waar zet Nederland economisch op in?

“Waar ik blij mee ben is dat zowel in de troonrede als in de miljoenennota de rol van het bedrijfsleven erkend wordt: “De basis voor onze welvaart wordt iedere dag opnieuw gelegd door het innovatieve Nederlandse bedrijfsleven, van familiebedrijf tot multinational en van boerenerf tot Brainport Eindhoven. Verdienen komt altijd vóór verdelen. Het zijn de ondernemers die zorgen voor de financiële mogelijkheden om de grote maatschappelijke kwesties te kunnen aanpakken.” Het belang om het verdienvermogen van Nederland te versterken, nu en in de toekomst is cruciaal”