Gepubliceerd op 5 april 2022

Wat ‘Wirtschaftsdeutsch‘ betekent

Alle taalinstituten die Duits voor het zakenleven aanbieden, gebruiken hiervoor de term ‘zakelijk Duits‘. In de cursussen, workshops of seminars ‘zakelijk Duits‘ leren de deelnemers de taal – woordenschat, uitdrukkingen, gezegden of grammatica – die ze nodig hebben voor hun werk in een bedrijf of organisatie. Denk aan zakelijke telefoongesprekken, presentaties of e-mails.

Laatst zat ik over de aanduiding ‘zakelijk‘ na te denken en vroeg me af of ‘zakelijk‘ wel de lading dekt.

Zakelijke taal kent veel meer toepassingen dan alleen voor het werk in bedrijven en organisaties.

Onder ‘zakelijk taalgebruik‘ verstaan we taalgebruik:

• dat ontdaan is van een emotionele lading;
• dat concreet en gedetailleerd is;
• dat zo kort als mogelijk en zo uitgebreid als nodig is;
• dat rekening houdt met het doel dat moeten worden bereikt.
• dat rekening houdt met de doelgroep en het bijbehorend referentiekader;
• dat ontdaan is van zowel ouderwetse, als modieuze uitdrukkingen;
• dat zo dicht mogelijk bij de omgangstaal, de gesproken taal, staat zonder dat die ‘babbeltaal‘ wordt.

Wat niet-zakelijke, maar alledaagse, mondelinge omgangstaal is

In de alledaagse, mondelinge omgangstaal geven we onze taal vaak een emotionele lading mee: in woorden, in toonzetting en in non-verbale communicatie maken we onze mening vaak ongezouten duidelijk. In zakelijk schriftelijk taalgebruik vermijd je die emotionele lading. Let maar eens op de volgende voorbeelden.

Fout : Ik ben het totaal met u oneens.
Goed : Ik ben het met u oneens.

Fout : Die vrouw had ongelijk.
Goed : Mevrouw Van Dam had ongelijk.

Fout : U had het hartstikke fout.
Goed : Ik ben het met u oneens.

Met dank aan edu-actief dat ik uit hun blog mocht citeren.

De taal voor wetenschap, onderwijs, de rechtspraak en ook medisch Duits valt goed beschouwd onder ‘zakelijk Duits’.

Het Duits dat je nodig hebt om met Duitstaligen zaken te doen

Of om in Duitsland te werken, zou strikt genomen ‘economisch Duits’ moeten heten. Of ‘Duits voor zaken’ of ‘Duits voor de handel’.

Sinds kort heeft de Duits-Nederlandse Handelskamer een nieuwe term in Nederland gelanceerd. Ze biedt ‘Wirtschaftsdeutsch’ aan. Deze term bestaat in Duitsland al veel langer.

Wat ‘Wirtschaftsdeutsch‘ betekent

‘Die Wirtschaft‘ is de economie. Zo is er een ‘Wirtschaftsministerium‘ (het ministerie voor economische zaken). Je kunt ‘Betriebswirtschaft‘ (bedrijfseconomie) of ‘Volkswirtschaft‘ (economie) studeren.

‘Wirtschaftsdeutsch‘ is m.a.w. Duits voor industrie en handel, de taal voor economische toepassingen, voor het werk in bedrijven en organisaties.

Bron: Academie Aan de Angstel