Gepubliceerd op 12 oktober 2021

UKNI-keurmerk: een stappenplan

In deze handleiding leert u hoe u het nieuwe UKNI-keurmerk kunt gebruiken in Noord-Ierland. 

Het UKNI-keurmerk is een nieuw conformiteitskeurmerk voor producten die in Noord-Ierland (NI) op de markt worden gebracht en die een verplichte conformiteitsbeoordeling hebben ondergaan door een externe instantie die in Groot-Brittannië is gevestigd. Het wordt altijd toegepast mét het CE-keurmerk. Het UKNI-keurmerk wordt niet gebruikt als u zelf kunt verklaren dat uw producten voldoen onder de relevante Europese wetgeving die in NI wordt toegepast of als u een door de EU aangemelde instantie in de hand neemt voor een verplichte conformiteitsbeoordeling/test. In deze gevallen kunt u gewoon het CE-keurmerk blijven gebruiken voor goederen die u in Noord-Ierland op de markt brengt. Meer begeleiding bij het introduceren van goederen op de Noord-Ierse markt vindt u hier. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u het keurmerk kunt gebruiken en welke wijzigingen er plaatsvinden in de conformiteitsbeoordeling.

Het proces voor de conformiteitsbeoordeling dat in dit stappenplan wordt gevolgd, geldt niet voor goederen uit de volgende categorieën: medische hulpmiddelen, producten voor de interoperabiliteit van spoorwegen, bouwproducten en explosieven voor civiel gebruik.

Er is een afzonderlijke handleiding voor het gebruik van het UKCA-keurmerk, dat verplicht is om in Groot-Brittannië goederen op de markt te brengen.

Bron: Britse ambassade in Den Haag.