Interviews17 april 2024

NL Business Hub Network: Mexico

Het NL Business Hub Netwerk is hét wereldwijde netwerk van, voor en door Nederlandse ondernemers. Het verbindt hen met lokale partners en Nederlandse collega-ondernemers met praktische ervaring. Zo komen ze sneller tot internationaal succes. In deze serie vertellen de directeuren van de verschillende NL Business Hubs over hun werk. Dit keer: Carin Verbree van Holland House Mexico.

Vertel eens over jullie werk.   

‘Voor de zeven mensen in ons team staat het bevorderen van duurzame internationale handel centraal. Daarbij komen onze leden op de eerste plaats. We vragen ze vaak waar we ze bij kunnen helpen. De focus ligt op het faciliteren van netwerkevenementen: een borrel of ontbijtsessie over een bepaald thema of Nederlandse paviljoens voor bedrijven die daarin geïnteresseerd zijn. Daarnaast hebben we themacommissies, bijvoorbeeld over sustainable development goals, human resources, diversiteit en inclusie, maar ook sectorspecifieke commissies voor energie, maritiem en agribusiness.

Nederlandse en Mexicaanse bedrijven met interesse in de andere markt kunnen bij ons terecht voor oriëntatie en begeleiding. Daarbij horen ook softlanding en diensten zoals matchmakingprogramma’s en SalesRep for a Day, een market entry service. We onderhouden contacten met relevante stakeholders in beide landen. Bedrijven worden meestal lid van Holland House als ze echt in Mexico begonnen zijn. De laatste tijd krijgen we ook steeds meer Mexicaanse leden; bedrijven die in Nederland zaken willen doen.

We zijn in 2016 gestart als netwerkorganisatie voor de offshore energy sector. In 2018 vroeg NLinBusiness of er draagvlak was voor een breder initiatief. In 2019 is Holland House Mexico ontstaan. Het is gestructureerd rond sectoren die kansrijk zijn voor Nederlandse bedrijven: energy & maritime, agribusiness, tech, automotive, life sciences & health, sustainability en watermanagement.’

Welke (economische) ontwikkelingen ziet u in uw land? 

‘Sinds vorig jaar zit Mexico in de lift. De peso is ontzettend sterk en dat versterkt de Mexicaanse economie. Daarnaast is Mexico lid van het USMCA-vrijhandelsakkoord tussen Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De implementatie van dit akkoord gaat steeds verder en dat heeft veel voordelen. De kansen voor Mexico nemen ook toe omdat steeds meer bedrijven hier aan nearshoring doen. Dat zijn bedrijven die actief zijn in de VS en Canada of geïnteresseerd zijn in Latijns-Amerika. Zij komen niet zozeer voor lagelonenproductie, maar voor bijvoorbeeld R&D. Het land beschikt over veel hoogopgeleide beschikbare en betaalbare werknemers. Mexico is best een goudmijntje. Daar vragen we bij Nederlandse bedrijven aandacht voor, al is het af en toe lastig om uit te leggen.

Nederlandse bedrijven hebben al meegewerkt aan veel mooie projecten. Zo heeft baggeraar Van Oord in Dos Bocas een terrein voor Mexico’s nieuwe olieraffinaderij aangelegd. En een Nederlands architectenbureau is betrokken bij de spoorlijn Tren Maya. De Mexicaanse overheid heeft onlangs het Sonora-project gelanceerd, met kansen voor expertise in zonne-energie. Ook in de mijnbouw bestaan zeker kansen voor Nederlandse bedrijven, vooral voor lithium en andere kostbare metalen.’

Met welke partijen werkt u samen? 

‘In de eerste plaats met het economisch team van de Nederlandse ambassade en het NBSO in Querétaro. We versterken elkaar op het gebied van handelsontwikkeling en duurzame projecten, bijvoorbeeld rond vrouwelijk ondernemerschap en gender equity. Zo hebben we samen een mentorprogramma opgezet. Daarnaast zijn er de contacten met lokale stakeholders, waar we samenwerkingsverbanden mee aangaan voor onze leden. Met Nederlandse brancheverenigingen werken we nog zoveel samen als we graag zouden zien. We merken dat Mexico vaak niet bovenaan het prioriteitenlijstje staat.’

Wat kunt u betekenen voor het Nederlandse bedrijfsleven? 

‘We zijn opgericht om het succes van Nederlandse bedrijven op de Mexicaanse markt te vergroten. De ondersteuning die we bieden is voor ieder bedrijf gepersonaliseerd, maar het begint altijd met oriëntatie. Daarna kijken we samen hoe we het bedrijf precies kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door een lidmaatschap, doorverwijzing naar een van onze betrouwbare partners of matchmaking. Soms ondersteunen we ook op heel praktische manieren. Zo vertelde een bedrijf bij een netwerkevenement in Nederland dat het helemaal niet liep met hun Mexicaanse partner. Ze begrepen niet waarom. Wij gingen er op bezoek en konden eenvoudig een barrière wegnemen.'

Kunt u een aantal concrete succesvoorbeelden noemen? 

‘Een bedrijf in de chemie- en mijnbouwindustrie hebben we vanaf de eerste oriëntatie ondersteund. Met hulp van onze services en ons netwerk wisten ze hun bedrijf in Mexico op te zetten en inmiddels hebben ze twee werknemers in dienst. Ook veel andere bedrijven hebben via onze matchmakingprogramma’s de juiste partners gevonden. Verder hebben we aan de weg getimmerd op het gebied van duurzaamheid. Vorig jaar hebben we een sustainability progress-report ontwikkeld met projecten waar we nu verder aan bouwen. Op internationale vrouwendag organiseerden we bijvoorbeeld een netwerkontbijt over vrouwelijk leiderschap, in samenwerking met de Europese Kamers van Koophandel in Mexico.’

Welke relevante evenementen staan er op het programma?

‘Eind april organiseren we ons eerste galadiner vanwege ons vijfjarig bestaan. Dan zetten we duurzame handelsontwikkeling en Nederlandse goede doelen die hier actief zijn in het zonnetje. Half april organiseren we een handelsmissie in avocado’s, waarbij Mexicaanse exporteurs een kijkje nemen in de Rotterdamse haven en importeurs zullen ontmoeten. Onderdeel van de missie is een forum over duurzame avocadoteelt. Uit onderzoek dat we hebben uitgevoerd in opdracht van NLWorks, blijkt de potentie voor Mexicaanse avocado-export naar Nederland erg groot.

In mei organiseren we tijdens de Offshore Technology Conference in Houston een netwerkontbijt over de Nederlandse maritieme sector. En in juni gaan we naar het Congreso Mexicano de Petróleo. Ten slotte organiseren we dit najaar een talentfair waar we Duco lanceren, een wereldwijd netwerk voor talenten die in Nederland gestudeerd hebben.’

Meer weten? Neem contact op met Carin Verbree via dit formulier 

Bron: VNO-NCW / MKB-Nederland