Gepubliceerd op 13 maart 2024

NL Business Hub Network: Vietnam

Het NL Business Hub Netwerk is hét wereldwijde netwerk van, voor en door Nederlandse ondernemers. Het verbindt hen met lokale partners en Nederlandse collegaondernemers met praktische ervaring. Zo komen ze sneller tot internationaal succes. In deze nieuwe serie vertellen de directeuren van de verschillende NL Business Hubs over hun werk. Dit keer: Guido van Rooy, directeur van de Dutch Business Association Vietnam (DBAV).

Wat doen jullie precies?

‘Onze missie is om Nederlandse bedrijven te ondersteunen die willen starten of uitbreiden in Vietnam. Wij verbeteren de handelsrelatie door informatie te verschaffen, ons netwerk te delen en evenementen te organiseren. Dat doen we voor 180 leden. 80 procent van hen heeft een holding in Nederland en een satellietbusiness in Vietnam. Het overige deel bestaat uit Vietnamese bedrijven die willen exporteren naar Nederland of de EU. Het merendeel van onze leden zijn mkb-bedrijven. Maar ook multinationals die actief zijn in Vietnam, zijn bij ons aangesloten. Deze sponsors dragen onze doelstellingen een warm hart toe en willen mkb’ers uit Nederland de kans geven om hier goed te landen.’

Hoelang bent u zelf al in Vietnam?

‘Zeven jaar. De reden dat ik hier kwam, was dat mijn vriendin – inmiddels vrouw – hier een baan aangeboden kreeg voor een Nederlandse multinational. De eerste tijd heb ik gewerkt als manager bij lokale bedrijven. Toen heb ik veel geleerd over de cultuur, de manier van zakendoen en het land zelf. Vierenhalf jaar geleden kreeg ik de kans om van DBAV een professionele NL Business Hub te maken, met veel leden, een sponsorprogramma, evenementen en een regelmatige dialoog met de Vietnamese overheid. Mijn eerste stap was het aanstellen van een aansprekend bestuur, dat een goede afspiegeling is van het Nederlandse bedrijfsleven hier. Van ondernemers tot ceo’s en van kunstenaars tot bankiers.’

Hoe is de huidige economische situatie?

‘Na covid kon het even niet op; vooral de exportsector maakte toen een enorme groei door. Maar omdat vooruitgang zelden een lineaire lijn is, zien we momenteel een neergang. De bestedingen nemen af, de werkloosheid groeit en er is een onroerendgoedcrisis. Vietnam is een communistische eenpartijstaat en de overheid neemt niet altijd beslissingen die de economie versterken. Toch is het langetermijnperspectief goed. Dat komt door de geopolitieke situatie – veel westerse bedrijven verruilen China voor Vietnam als productieland –, de rijkdom aan grondstoffen en de strategische ligging in Azië. En omdat Vietnam recent veel vrijhandelsakkoorden heeft gesloten, waaronder een handelsakkoord met de EU, is de handel over en weer sterk gegroeid. ’

Waar liggen de zakelijke kansen?

‘Vietnam en Nederland vinden elkaar in de agrarische sector, de basis van hun beider economieën. 30 tot 40 procent van onze leden is actief in agrifood of tuinbouw. Het land ziet ons als partner op het gebied van duurzame landbouw en voedselzekerheid. Verder biedt de productie veel potentie, vanwege de lagere loonkosten en het gunstige vestigingsklimaat. Andere kansen liggen op het gebied van verduurzaming. Nederlandse bedrijven kunnen een rol spelen bij de transitie naar hernieuwbare energiebronnen. En Vietnamese bedrijven helpen die producten willen exporteren naar de EU en daarbij moeten voldoen aan nieuwe duurzaamheidseisen. Samen met de RVO hebben wij een programma opgezet om de exportpositie van Vietnamese bedrijven richting Europa te verbeteren.’ 

Wat zijn de voornaamste culturele verschillen?

‘Wie komt voor snel succes, die faalt. Dat is misschien wel een universele waarheid, maar in Vietnam is het écht zo. Relaties worden langzaam opgebouwd en er zijn lange aanlooptijden voor alles wat je wilt regelen. Vietnamezen die snel willen, falen trouwens ook. Het tweede belangrijke punt is dat iedereen die hier zaken wil doen, op een gegeven moment in aanraking komt met de overheid. Die gaat aan je vragen wat je precies komt doen en dan word je geacht gedetailleerd antwoord te geven. Daar moet je van tevoren goed over nadenken.

Natuurlijk kunnen wij – of onze aangesloten Vietnamse partners – daarbij behulpzaam zijn. Onze  leden helpen elkaar ook onderling. Het schept een band als je hier wilt ondernemen. Iedereen weet dat het geen walk in the park is, dus je helpt elkaar aan contacten en geeft tips en tricks. Ik blijf het nog steeds prachtig vinden als ik hoor dat onze inspanningen of introducties daadwerkelijk hebben bijgedragen aan het opzetten van een business of het sluiten van een deal.’

DBAV heeft ook een filiaal in Nederland, toch?

‘Klopt, voor bedrijven die de stap naar Vietnam willen zetten, maar hier (nog) niet zo vaak komen. Onze Nederlandse afdeling organiseert vier evenementen per jaar: de TET-viering – Vietnamees nieuwjaar –, een bijeenkomst met de Vietnamese ambassadeur, een bedrijfsbezoek en een seminar. Hiervoor hoef je geen lid te zijn van DBAV en de entree is gratis of heel betaalbaar. Een mooie kans, kortom, om het netwerk een beetje te leren kennen.’

Welke evenementen staan er binnenkort op het programma?

‘Met stip op één: het staatsbezoek van onze koning en koningin aan Vietnam, dat plaatsvindt van 18 tot en met 21 maart. Er gaat een grote handelsdelegatie mee, onder leiding van demissionair minister Harbers van IenW en VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen. Aan de economische missie nemen circa zestig bedrijven deel die zich bezighouden met agrofood, tuinbouw, water of logistiek. Daarvan hebben een stuk of veertig interesse in matchmaking – en dat organiseren wij. In op maat gesneden speeddates introduceren we de deelnemers bij potentiële Vietnamese zakenpartners. Een monsterklus, maar wel de corebusiness van DBAV. Wij staan in onze kracht als we een brug kunnen slaan tussen Nederland en Vietnam.’

Meer weten? Neem contact op met Guido van Rooy via dit formulier.

Bron: VNO-NCW / MKB-Nederland