Gepubliceerd op 20 maart 2024

NL Business Hub Network: Colombia

Het NL Business Hub Netwerk is hét wereldwijde netwerk van, voor en door Nederlandse ondernemers. Het verbindt hen met lokale partners en Nederlandse collega-ondernemers met praktische ervaring. Zo komen ze sneller tot internationaal succes. In deze nieuwe serie vertellen de directeuren van de verschillende NL Business Hubs over hun werk. Dit keer: Jan Willem van Bokhoven van Holland House Colombia.

Wat doet het Holland House precies? 

‘Ons werk is het helpen van Nederlandse ondernemers in Colombia. Bijvoorbeeld als ze hier al jaren actief zijn en verder willen groeien en meer impact maken. Maar we helpen vooral bedrijven vanaf nul, als ze het gevoel hebben dat er hier een kans ligt voor hun product of dienst. Onze hulp is heel praktisch. We zijn vliegende keeps die lokaal aan de slag gaan.

Holland House Colombia was tien jaar geleden de eerste of tweede hub. We waren pioniers en stonden aan de basis van het netwerk van NLinBusiness. We zijn daarom ook verder in ons eigen leerproces. Hier werken inmiddels al ruim 35 mensen. Dat komt omdat we blijven innoveren.’

Wat maakt Colombia aantrekkelijk om er zaken te doen? 

‘Colombia is in Nederland niet zo bekend. Maar het is een groot land met 52 miljoen inwoners. En ook een kansrijk land als een van de grootste opkomende economieën in de wereld. Dat beginnen Nederlandse ondernemers ook te ontdekken. Toen ik hier in 2013 kwam waren er 35 Nederlandse bedrijven in Colombia. Nu zijn het er 400.

De Colombiaanse economie groeit al jaren stabiel door. Het land is open en heeft met zo’n beetje de hele wereld vrijhandelsverdragen. Colombia heeft zelf niet een sterke industrie en accepteert dat wat ze zelf niet maken uit het buitenland moet komen. Dat maakt het een prettige zakenpartner. Het land is een aantal jaar geleden lid geworden van de OECD. Ze kijken op dezelfde manier naar de toekomst als in Nederland en hebben dezelfde prioriteiten: digitalisering, klimaatadaptatie, verduurzaming van de economie en de energietransitie.’

Met welke partijen werkt u in Colombia samen? 

‘De kern van ons netwerk is wel de private sector van Colombia. Maar er zijn ook veel Nederlandse bedrijven die zakendoen met de overheid. Bijvoorbeeld op het gebied van watermanagement of infrastructuur. Voor hen vormen we samen met de Nederlandse ambassade een team om Nederlandse bedrijven goed te positioneren bij de overheid en alle organisaties die daaronder vallen. Daar komt ook lobby bij kijken, het beïnvloeden van bestekken en regelgeving zodat het goed past bij wat onze bedrijven te bieden hebben. In het verlengde daarvan werken we lokaal nauw samen met universiteiten aan uitwisseling van kennis en talenten.

We zijn er echt voor het hele Koninkrijk, dus we doen ook veel voor Arubaanse en Curaçaose bedrijven. Die hebben als buurlanden historisch en cultureel een sterke band met Colombia. We hebben hier dan ook continu handelsmissies en delegaties vanuit de eilanden over de vloer.’

Met welke Nederlandse brancheverenigingen werkt u samen en waar leidt dit toe?

‘Via NLinBusiness werken we samen met VNO-NCW en MKB-Nederland. Maar ook met de sectoren die iets te bieden hebben aan Colombia: landbouw, agrotechnologie, stedelijke mobiliteit, gezondheidszorg, duurzame energie, maritieme zaken en de watersector in brede zin. Het is voor ons lastig om alle bedrijven in Nederland rechtstreeks te informeren en uit te dagen om in Colombia actief te worden. Dus dat gaat eigenlijk altijd via de brancheverenigingen.’

Wat kunt u betekenen voor het Nederlandse bedrijfsleven?  

‘We luisteren goed naar waar de Nederlandse ondernemer die hier zakendoet behoefte aan heeft. Dat is natuurlijk marktinformatie, contacten en hulp bij het oprichten van een bedrijf. Maar we ontdekten ook dat veel bedrijven het lastig vinden om hier vanuit Nederland zaken te doen. Dus nu kunnen ze een medewerker van het Holland House parttime inhuren totdat ze voldoende klanten hebben om zelf iemand in dienst te nemen. En als een bedrijf klanten de indruk wil geven dat ze hier gevestigd zijn, dan mogen zij ons adres gebruiken. Al dat soort dingen.’

Kunt u een paar successen noemen? 

‘De afgelopen tien jaar hebben we rond de 1.300 Nederlandse bedrijven geholpen. Van heel klein tot heel groot en in allerlei sectoren. Bijvoorbeeld een multinational die in Colombia een compleet automatiseringssysteem koopt om snacks te verpakken. Of Nederlandse bedrijven die betrokken zijn bij de masterplannen voor de uitbreiding van havens in Colombia. En Auping verkoopt inmiddels matrassen in Colombia. Je vindt tegenwoordig ook diverse Nederlandse producten in de supermarkt.

Er zijn ook veel bedrijven op het snijvlak van hulp en handel, die ook impact willen maken. Wat ik zelf een inspirerend voorbeeld vind, is de Nederlandse organisatie Resilience die het sap van oneetbare vruchten gebruikt om een verfpoeder voor tijdelijke tatoeages te maken. Die vruchten groeien hier gewoon in het wild.’

Staan er interessante evenementen op het programma?

‘In mei is in Rotterdam de World Hydrogen Summit. Daar komt een grote delegatie uit Latijns-Amerika naartoe. In juni hebben we twee grote beurzen in Colombia in de pluimveesector en de watersector. En in het najaar nemen we deel aan de grootste landbouwbeurs van Colombia.’

Bron: VNO-NCW / MKB-Nederland