inspiratie Gepubliceerd op 14 oktober 2020

Ondernemersverhaal Toon Bouten: Innovatie is de kern van elk bedrijf

Samen met onze partners VNO-NCW en MKB-Nederland gingen we de wereld rond om Nederlandse ondernemers te interviewen over hoe zij zakendoen en innoveren in deze tijd. Zo hebben we een reeks van inspirerende ondernemersverhalen voor jou samengesteld. Dit verhaal gaat over Toon Bouten, CEO van Tado en actief in Duitsland!

Ben jij benieuwd naar de andere verhalen? Vind ze hier

Met het hoofdkantoor in München, productie in China en verkoop over de hele wereld slaat Tado zich heel goed door de corona-crisis heen. CEO Toon Bouten vertelt dat ze groeien in marktaandeel en ziet juist kansen. Innoveren, situationeel denken en daardoor snel kunnen inspelen op onverwachte veranderingen zijn volgens hem essentieel. “Het bedrijf dat inzicht heeft en snel kan inspelen op ontwikkelingen, heeft altijd een voorsprong en is aan de winnende hand”.   

Tado digitaliseert het verwarmen en koelen van gebouwen. Het van oorsprong Duitse bedrijf startte in 2011 toen twee jonge ingenieurs uit München het product ontwikkelde. Inmiddels zitten ze in 18 Europese landen en verkopen ze sinds kort ook in Midden-Oosten en Australië. De verkoopmedewerkers werken in de landen zelf, vanuit huis. Sinds 2017 is Toon Bouten CEO van de toen nog echte start-up. Toon: “In 2012 bracht Tado het eerste product op de Duitse markt en vanaf 2016 groeide het bedrijf hard. Zo hard dat het niet in staat was om deze groei te volgen. Er volgden investeringen en nu zijn we een succesvol scalable wereldwijd opererend bedrijf. Zeventig procent van onze omzet komt van buiten Duitsland.”  

Amazon en Apple 

“Amazon is ons grootste consumenten verkoopkanaal en is tevens ook een van de aandeelhouders in ons bedrijf. Ook werken we samen met Apple en Google. Zo liggen we in Europa in alle Apple-winkels. Hetzelfde gaat nu ook gebeuren in het Midden-Oosten en Australië. Airco’s gebruiken enorm veel energie. In landen als Australië en in het Midden-Oosten moet energiebesparing plaatsvinden. Met name omdat ze de piek aan energie niet kunnen leveren en dus moet vraag en aanbod worden aangepast. En natuurlijk ook om voor de consument geld te besparen. Als er een hele hoge piek is in energieverbruik door installaties, dan kunnen wij op afstand de temperatuur verhogen, waardoor je per graad Celsius ongeveer 5 procent energie bespaart. En dus de piekbelasting lager wordt.” Toon legt uit dat Tado ambitieuze groeiplannen heeft. “We willen per jaar 100 % groeien. Ook in corona-tijd lukte dit in de b2b-divisie. Ik zie wel impact in de consumentenmarkt, consumenten geven nu minder uit.”   

Toon Bouten - CEO van Tado

Besparen van energie 

Toon vertelt dat Tado verder gaat dan bijvoorbeeld de slimme thermostaten die in veel Nederlandse huizen zijn te vinden: “Met Tado zitten we aan de ene kant in de verwarming- en koeling branche en aan de andere kant in de installatie- en energie kant. Tado is de spil tussen connected homes, bedrijven en de energie- en installatiebedrijven. Van het totale energieverbruik in de wereld wordt meer dan eenderde gebruikt voor het verwarmen en koelen van gebouwen. Veel meer dan bijvoorbeeld de transportsector verbruikt. Het verwarmen en koelen gebeurt op een hele traditionele en inefficiënte manier. Daardoor is het energieverbruik ook zo hoog. Wij hebben als visie dat dit op een veel intelligentere manier kan. Zo kun je energie besparen én meer comfort bieden. Onze b2b-klanten zijn grote energiebedrijven die de verbinding met de installaties in gebouwen nodig hebben om hun service aan te kunnen bieden. Tado levert die verbinding en de software waarmee ze data kunnen monitoren en remote onderhoud kunnen doen.” 

Impact op medewerkers  

Op het hoofdkantoor van Tado in München werken 160 medewerkers. De lockdown had veel effect op hen, vertelt Toon: “Het had een enorme impact. Vanaf begin maart werkte iedereen vanuit huis. Ik merkte wel al dat eigenlijk vanaf de tweede week daar routine in kwam. De doorsnee medewerker is bij ons gemiddeld dertig jaar oud. Zij zijn de digitale generatie, de online internet natives. Het ging ze makkelijk af. Onze technische afdelingen kwamen wel op kantoor, weliswaar in twee verschillende groepen. Vanaf 1 juni mag er weer naar kantoor worden gekomen, maar geven we medewerkers de vrijheid om zelf te kiezen. Corona is nog niet voorbij. Onze capaciteit op kantoor is gehalveerd en de keuken is bijvoorbeeld niet in gebruik. Zolang er geen vaccin is, zal corona niet verdwijnen.” 

En in de andere landen? Hoe ging dat? “Daar werkt iedereen al vanuit huis. Al een paar jaar geleden merkten wij dat er op de kantoren in de landen zelf nauwelijks mensen kwamen. Vanaf dat moment werkt iedereen al remote in home offices. Door corona vragen wij ons nu wel af of het nodig is om in ieder land waar je verkoopt, een lokale vertegenwoordiging te hebben. Het gaat immers om de taal en de cultuur, niet persé de plaats waar je vanuit werkt. Zo werken we al met een Fransman die vanuit Duitsland werkt. We weten dat dat heel goed gaat. En we zien nog een verandering. München is een dure stad om te wonen, de helft van onze mensen heeft jonge kinderen. Zij willen zich misschien, als we doorgaan met het thuiswerken, buiten München gaan vestigen. Voor corona is deze discussie nooit aan de orde geweest! We vonden het normaal dat iedereen in de buurt van het kantoor woont. Corona biedt andere inzichten, zo denken we nu aan het bieden van meer flexibiliteit aan onze mensen. Maar vinden wel dat het belangrijk is dat je collega’s blijft treffen en zoeken nog naar een middenvorm.” 

"Door corona vragen wij ons nu wel af of het nodig is om in ieder land waar je verkoopt, een lokale vertegenwoordiging te hebben. Het gaat immers om de taal en de cultuur, niet persé de plaats waar je vanuit werkt."

Situationeel denken 

Toon: “Wat deze corona-crisis ons ook leert, is dat we situationeel moeten denken. Dat is onze belangrijkste les. Aan de ene kant moet je goed bedenken wat er de komende jaren gaat gebeuren en plannen maken. Aan de andere kant moet je ook flexibel kunnen zijn. Dat is een enorme contradictie. Je weet niet wat er gaat komen; een nieuwe crisis, een handelsoorlog? Je moet flexibiliteit creëren om snel te kunnen anticiperen op onverwachte veranderingen. Neem bijvoorbeeld onze productie in China. Vanwege kostenreductie, eenvoudiger kunnen produceren en de mogelijkheden voor refurbishing brachten we de productie van Europa naar China. Als wij straks nog grotere volumes gaan doen, moeten we ervoor zorgen dat we ook productie dichterbij huis gaan doen. We onderzoeken nu of we kunnen gaan produceren in de periferie van Europa. Om zo de risico’s te kunnen spreiden. Tijdens corona ging China dicht. Dat was gelukkig net met Chinees Nieuwjaar waardoor de productie sowieso al voor twee weken stil stond. 1 Week later startte de productie in China alweer op. Had het langer geduurd, dan had het een enorm probleem gegeven…  

We weten niet wat er gaan gebeuren in de toekomst met invoerrechten. Het conflict tussen Amerika en China, gaat Europa gedwongen worden door Amerika om hogere invoerrechten te eisen? In Duitsland heerst een discussie over milieu-eisen en invoerrechten… Deze situatie versnelt het denk- en bewustwordingsproces over productie in Europa. ” 

Innovatie  

 “Innovatie is de kern van elk bedrijf”, zegt Toon. “Van product- tot software- en procesinnovaties. Dat bedrijf dat inzicht heeft en snel kan inspelen op ontwikkelingen, heeft altijd een voorsprong en is aan de winnende hand. Een voorbeeld: In Frankrijk mochten installateurs heel lang niet naar de klant toe om een probleem met bijvoorbeeld een verwarmingsketel te verhelpen. Wij bieden op afstand die hulp aan. De ontwikkeling van deze remote dienstverlening gaat nu in de versnelling, het is immers veel efficiënter én effectiever. 

 “Innovatie is de kern van elk bedrijf”

Wij kijken voortdurend naar wat de trends op economisch, sociaal-cultureel én technologisch gebied zijn. Zodat we al in een heel vroeg stadium, soms al voor de markt uit, hierop in kunnen spelen. Wij willen voorlopen op de hele digitalisering van de maatschappij. Het is het Darwin-principe. Bedrijven die dit kunnen zullen overleven, anderen niet. We hebben nu iets minder omzet dan in de prognose voor 2020, maar ons marktaandeel is juist gestegen. Ik zie in deze corona-tijd dus alleen maar kansen!”  

  Tado's productportfolio

Concurrentiepositie Nederland 

Om de concurrentiepositie van Nederland in de internationale handel te behouden is innovatie essentieel zegt Toon. “Ook hier geldt het Darwin-principe. Nederland moet vooraan blijven staan als het gaat om innovatie van producten en processen. Dat kan om nieuwe producten gaan, maar ook om innovatie in de landbouw. 

Ook zie ik een grote taak weggelegd voor de Nederlandse en Europese overheid als het gaat om milieu. Dit is door de corona-crisis op de achtergrond geraakt, maar is heel belangrijk! Bedrijven moeten worden gestimuleerd om te investeren in milieutechniek.”    

“Voor internationaal zakendoen is het belangrijk dat men de lokale karakteristieken van zakendoen in het andere land begrijpt en dat men het aanpassingsvermogen heeft om hier mee te werken. Dit schept vertrouwen en geeft uiteindelijk betere resultaten.”

Tips voor zakendoen in Duitsland  

“De belangrijkste les voor Nederlanders is dat we geen vooroordelen moeten hebben over Duitsers. Duitsers zijn formeler en dat betekent dat je als Nederlander ook formeler zaken moet doen. Hetgeen wat je afspreekt, moet je ook precies zo nakomen. Duitsland is een ingenieurs land, dat betekent dat ze zeer precies zijn en zeer planmatig. Als je zegt dat doen wij zo, dan moet je dat ook zo doen.” 

“Als je zaken wilt gaan doen in Duitsland, wees dan niet bang voor die formele manier van zakendoen. Ik zie soms angst bij Nederlanders om Duitse bedrijven te benaderen. Dat is echt niet nodig, Duitse bedrijven zijn juist heel positief over Nederlanders! Ze zien ze als innovatief en creatief. Ga gewoon naar ze toe, klop aan de deur en wacht niet af!”

“De belangrijkste les voor Nederlanders is dat we geen vooroordelen moeten hebben over Duitsers. Duitsers zijn formeler en dat betekent dat je als Nederlander ook formeler zaken moet doen."