Gepubliceerd op 6 mei 2024

Scoping study protected horticulture and indoor farming in South West Nigeria

Sinds 2018 is de handelsrelatie tussen Nederland en Nigeria beter geworden. Zeker binnen de land- en tuinbouw is er nu meer handelssamenwerking. Dit is ook een doel in de beleidsnotitie 2022 van BHOS (Buitenlandse Handel- en Ontwikkelingssamenwerking). De titel van deze beleidsnotitie is 'Doen waar Nederland goed in is'. Daarin staat Nigeria genoemd als 1 van de 14 combinatielanden waarin onze overheid de handel, investeringen en ontwikkeling stimuleert. De overheid wil met Nederlandse oplossingen de 14 combinatielanden helpen te verduurzamen en/of digitaliseren. 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Nederlandse ambassade en het consulaat-generaal in Nigeria hebben de tuinbouwsector onderzocht. Ook hebben zij programma's opgezet en samenwerkingsverbanden opgestart. Daarom zijn de marktkansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen nu meer bekend.