Gepubliceerd op 24 februari 2022

Opportunities for Trade and Collaboration in the Agri Tech Sector in France

Dit Engelstalige marktrapport 'Opportunities for Trade and Collaboration in the Agri Tech Sector in France' (pdf, 32 pagina's) gaat in op de meest veelbelovende kansen voor digitale landbouw in Frankrijk (duurzame landbouwproductie voor voedsel- en non-foodconsumptie).

Omdat dit speelveld zo divers is, gaat dit rapport uit van 6 hoofdonderwerpen:

(1) precisielandbouw (software en apparatuur voor intra-plotmodulatie);

(2) autonome onkruidrobots (mechanische en spotspuitende chemicaliën);

(3) monitoring van dierenwelzijn (software en sensoren);

(4) slimme verzekeringscontracten (blockchain);

(5) traceerbaarheidssystemen (inclusief blockchain) die boeren een premie bieden voor koolstoflandbouw (koolstofopslag, vermindering van de uitstoot van broeikasgassen) en zichtbaarheid voor consumenten (streepjescodes, QR-codes, labels);

(6) verticale stadslandbouw (kassen, aeroponics en aquaponics apparatuur, energiebesparende systemen).

Informatie

Meer weten over de zakelijke kansen in Frankrijk? Bekijk de landeninformatie op RVO.nl.

Contact:
RVO.nl
T 088 042 42 42