Gepubliceerd op 8 december 2023

Climate Smart Agriculture - How Dutch technology can add value to the South African (emerging) farmers

Lees over kansen in de Zuid-Afrikaanse landbouw in dit marktrapport.

Binnen de regio's in Zuid-Afrika is veel variatie. Het land heeft 7 verschillende klimaatzones, variërend van mediterraan tot subtropisch tot woestijn. Bijna twee derde van de boeren woont in 3 provincies: KwaZulu-Natal, Eastern Cape en Limpopo.

Meer weten over de Zuid-Afrikaanse landbouwsector?

In dit verkennend rapport onderzoeken we hoe nieuwe technologie waarde zal creëren in de zich ontwikkelende waardeketen in Zuid-Afrika. We behandelen verschillende gebieden van waardecreatie.