Marktrapport19 maart 2024

Marktrapport China: Green and Smart Shipping

Download marktrapport

Hoe ziet de markt voor groene en slimme scheepvaart in China eruit, en welke kansen biedt dat voor Nederlandse bedrijven? Op deze pagina vindt u een samenvatting van het rapport 'Green and Smart Shipping Market in China'. Vraag het volledige rapport aan via de button onderaan de pagina.

In 2022 heeft het Nederlandse consulaat in Shanghai samen met RVO de markt voor duurzame (groene) en slimme scheepvaart in China laten onderzoeken. Het rapport gaat in op de Chinese scheepvaartsector, ontwikkelingen op het gebied van slimme en duurzame oplossingen voor de binnenvaart en kansrijke subsectoren voor Nederlandse ondernemers in de maritieme sector.

Achtergrond
China is een van de grootste deelnemers aan de wereldwijde scheepvaartindustrie. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de ontwikkeling van groen en slim vervoer over water. Het land heeft zich ingezet voor en geïnvesteerd in de ontwikkeling van veiliger, schoner en slimmer vervoer van passagiers en vracht. De Chinese regering staat open voor technologische samenwerking met partners over de hele wereld. Dat biedt kansen voor Nederlandse ondernemers in de maritieme sector.

Kansen voor Nederlandse ondernemers
Nederland is een belangrijke speler op de wereldwijde scheepvaartmarkt. Er is veel kennis over navigatiesystemen en geavanceerde binnenvaartsystemen. Nederlandse ondernemers dragen bij aan duurzame, slimme oplossingen en dat wordt gezien in China.

Volgens het marktonderzoek zijn samenwerkingen op de volgende gebieden kansrijk:

  • Monitoring op scheepvaartverontreiniging.
  • Autonome scheepvaart en het intelligent vermijden van aanvaringen.
  • Technologie voor besturing op afstand en intelligente routeplanning.
  • Groene en schone energie voor toekomstige scheepvaart.

3 tips voor de scheepvaartsector in China 

  1. Leer de cultuur van China goed kennen Om de markt succesvol te betreden, is kennis van de unieke cultuur en de bedrijfsprocessen in China vereist. Goede banden onderhouden met relevante stakeholders is de belangrijkste succesfactor.
  2. Neem deel aan evenementen. Deelname aan internationale beurzen en handelsmissies kan een goede eerste springplank zijn naar de scheepvaartmarkt in China.
  3. Neem contact op met het postennetwerk. Het netwerk van de Nederlandse ambassade, consulaten en NBSO's in China bemiddelen bij deelname aan zulke evenementen. Neem contact met hen op en maak van elke mogelijkheid gebruik om contact te leggen met belangrijke relaties.
Meer over deze organisatie
Samen werken aan duurzame welvaart, nationaal en internationaal, dat is Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Overheid
RVO

RVO, RVO

Bekijk meer