Marktrapport25 juni 2021

Factsheet personeel in Duitsland: inzicht in uw werkgeverskosten & -verplichtingen

Download marktrapport

In deze factsheet treft u een overzicht aan van een in Duitsland gebruikelijk arbeidsvoorwaardenpakket en de bijbehorende kosten op jaarbasis.

Aan de hand van het kostenoverzicht krijgt u inzicht in de in Duitsland gebruikelijke arbeidsvoorwaarden, zodat u een beslissing kunt nemen over de vraag of een werknemer in Duitsland in het budget past. Zodra die beslissing is genomen helpen wij u graag om een passend aanbod te maken voor uw medewerker, zodat u alle elementen in huis heeft om de onderhandelingen met uw medewerker aan te gaan.

Gezien de complexiteit en uw mogelijke onbekendheid met de Duitse wetgeving, raden wij u aan om niet alleen naar het financiële plaatje te kijken! In bijlage treft u een uitgebreide toelichting op de in het kostenoverzicht voorkomende rubrieken. Tevens schetsen wij een globaal beeld van het arbeidsrecht, de sociale zekerheid, belastingen, employee benefits en welzijn & gezondheid in Duitsland.

Bron: Interfisc.