Gepubliceerd op 25 september 2023

3 Highlights uit de Miljoenennota 2023 over internationaal ondernemen

Daan Marks, directeur International Business van NLinBusiness.com deelt zijn visie over de Miljoenennota 2023 en wat het betekent voor internationaal zakendoen.

  • Wat valt jou het meeste op?

“Het is duidelijk een beleidsarme begroting van een demissionair kabinet. Daarop is één uitzondering: armoedebestrijding, waar 2 miljard voor wordt vrijgemaakt. Wat ik eigenlijk het meest opvallend vind is dat het kabinet Rutte IV uiteindelijk maar 1 volwaardige miljoenennota heeft ingediend. Dat was vorig jaar. Na 9 maanden formeren, 1,5 jaar regeren, is het kabinet nu al weer bijna 3 maanden demissionair. Terwijl politieke stabiliteit en slagkracht nodig is om de grote transities waarvoor we staan aan te pakken. Dat is wel een zorg”.

  • Wat betekenen de kabinetsplannen voor de internationale samenwerking?

“De miljoennota is doorgaans vooral binnenlands gericht. Het gaat logischerwijs met name over de nationale uitgaven aan de energietransitie, zorg, onderwijs, etc. De kabinetsplannen hebben daardoor an sich beperkte invloed op internationale samenwerking. Voor wat betreft internationale samenwerking is het interessanter om te kijken naar de toon van een miljoenennota. Wat mij daarin opvalt is de nadruk op strategische autonomie. Men wil duidelijk de banden met gelijkgezinde landen versterken, waarbij men signaleert dat geopolitiek steeds vaker weer via handelspolitiek wordt bedreven. De zorgen die het kabinet daarover heeft deel ik: handelsrestricties schaden de wereldeconomie en uiteindelijk betaalt de burger altijd voor importtarieven.

Het is belangrijk om ons te blijven realiseren dat Nederland ongeveer 1/3 van haar inkomsten in het buitenland verdient. Dit vooral dankzij de Nederlandse handels- en innovatiegeest, maar ook geholpen door effectieve samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid. Deze publiek-private samenwerking in de handels- en innovatiebevordering kan echt het verschil maken, zeker in landen als Frankrijk, waar de overheid een relatief sterke rol speelt. Daarom moeten we ons als BV Nederland vol (blijven) inzetten voor ondernemers met internationale ambities.

Vanuit NLinBusiness proberen we, in een wereld waarin de spelregels onduidelijker worden, ondernemers de benodigde hands-on support te bieden. Dit doen we via een digitaal platform voor internationaal ondernemen, met een wereldwijd netwerk van NL Business Hubs als integraal onderdeel daarvan. Hier kunnen ondernemers terecht met allerhande vragen over internationaal zakendoen, zowel in nabije markten als bijvoorbeeld België, Duitsland, Frankrijk en VK, maar ook in verre markten als Vietnam, Maleisië, Kenia of Colombia”.

  •  Waar zet Nederland economisch op in?

“Waar ik blij mee ben is dat zowel in de troonrede als in de miljoenennota de rol van het bedrijfsleven erkend wordt: “De basis voor onze welvaart wordt iedere dag opnieuw gelegd door het innovatieve Nederlandse bedrijfsleven, van familiebedrijf tot multinational en van boerenerf tot Brainport Eindhoven. Verdienen komt altijd vóór verdelen. Het zijn de ondernemers die zorgen voor de financiële mogelijkheden om de grote maatschappelijke kwesties te kunnen aanpakken.”

Het belang om het verdienvermogen van Nederland te versterken, nu en in de toekomst is cruciaal. Politiek gezien is het vaak makkelijker om belastingen te verhogen (zgn. lastenverzwaring) in plaats van te bezuinigen. Politici zien daarbij bedrijvigheid als een gegeven. Alsof onze economie niet kapot kan. Dat kan wel. We kunnen de lonen, de lasten en de hoeveelheid regels voor bedrijven niet oneindig blijven verhogen. Dat is wel een zorg de komende week tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Dat in aanloop naar de verkiezingen plannen nog worden gewijzigd, waarvan de rekening bij het bedrijfsleven wordt gelegd”.

Bron: NLinBusiness.