Sustainability & Water Management in Mexico

Ben je actief in de Sustainability & Water Management sector? Op deze pagina vind je meer informatie over deze sectoren in Mexico. De sectoren zijn opgesplitst in de volgende onderwerpen:

 • Water & Maritiem
 • Sustainability
 • Afvalbeheer 

Water & maritiem

Mexico is een groot land met een totale oppervlakte van 1,9 miljoen vierkante kilometer, twee lange kustlijnen en verschillende grote rivieren. In het land valt er jaarlijks gemiddeld 760 mm aan water wat overeenkomt met 1489 km2 per jaar. Mede hierdoor beschikt Mexico over grote natuurlijke watervoorraden. 

Hoewel dit vele voordelen heeft, brengt het ook andere gevaren met zich mee. Als gevolg van de geografische ligging wordt het land regelmatig blootgesteld aan ernstige hydro-meteorologische gevaren, zoals orkanen en intense regenval. Hoewel dit goed is voor de beschikbaarheid van oppervlaktewater en de natuurlijke aanvulling van watervoerende lagen, veroorzaakt het ook schade aan de bevolking, infrastructuur en diensten. Tussen 1980 en 2010 werden meer dan acht miljoen mensen getroffen door hevige regenval.  

Water & maritiem

Beleidskader water

Hoewel er in delen van Mexico een overvloed aan water is, zijn er ook delen van het land waar er juist een waterschaarste heerst. Mexico heeft een bestaand en goed ontwikkeld beleidskader voor het beheer van watervoorraden. De uitvoering van het beleidskader is echter niet gelijkmatig. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het leveren van openbare diensten voor waterdistributie en riolering. De meest voorkomende organisatievorm is levering van waterdiensten via een lokaal waterbedrijf. Daarnaast zijn de drinkwaterdistributiesystemen niet gecentraliseerd. 

In Mexico wordt 75% van het beschikbare water gebruikt in de landbouwsector, 14,6% voor particulier huishoudelijk gebruik, 5,5% voor de energiesector en 4,1% voor de industriële sector. In het nationale waterprogramma (programa nacional hídrico) stonden de doelstellingen dat tot 2018 63% van het afvalwater moest worden gereinigd en gerecycled en dat 8 miljoen mensen toegang moesten krijgen tot drinkwater. Helaas ligt het huidige percentage gerecycled water op 57%. 

 

Beleidskader water

Evenementen of webinars in Sustainability & Water Management

Wil je je netwerk uitbreiden of sparren met collega-ondernemers in jouw sector? Bekijk dan alle evenementen en webinars in de  Sustainability & Water Management sector op onze website.

Ongelijke verdeling water

Water is in Mexico ongelijk verdeeld. Ongeveer 74% van de bevolking woont in gebieden met beperkte toegang tot water. Stedelijk waterbeheer is de meest problematische sector. Vooral in Mexico-Stad staan de waterzuiverings- en afvalwatersystemen voor grote uitdagingen. Het waterverbruik per persoon in de hoofdstad is gemiddeld 300 liter per dag. In Nederland is dit gemiddeld 119 liter per persoon. 

Naast het hoge waterverbruik in de stedelijke gebieden zijn er ook huishoudens die geen toegang tot water hebben. 1,25 miljoen huishoudens hebben geen toegang tot stromend water en nog eens 1 miljoen huishoudens hebben slechts beperkte toegang.  

Ongelijke verdeling water

Kansen in water

Mexico heeft als doel om 35% van hun energieverbruik uit hernieuwbare bronnen te halen. Dit brengt kansen met zich mee voor Nederlandse ondernemers. Een overzicht van deze kansen vind je hieronder:

 • Waterzuiveringsoplossingen
 • Waterbeheer in de energiesector
 • Ongelijke waterverdeling
Kansen in water

Marktrapport Water in Mexico

Wil je meer weten over de kansen in de watersector in Mexico? Download onderstaand rapport.
De rapporten zijn in het Engels.

Sustainability

De behoefte aan innovatieve milieutechniek in Mexico is de afgelopen jaren fors gestegen door de nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen van de Mexicaanse overheid. Een van de meest prominente duurzaamheidsdoelen stelt dat tegen 2024 35% van het energieverbruik moet worden opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Wil je hier meer over weten? Bekijk dan onze pagina op de sectoren energie & maritiem.

De elektrische voertuigenindustrie groeit geleidelijk waardoor er op termijn veel interessante mogelijkheden zullen ontstaan in deze markt. Nederlandse ondernemers kunnen van toegevoegde waarde zijn voor Mexico door een bijdrage te leveren in de ontwikkeling van elektronische voertuigen en laadstations. Daarnaast liggen er kansen in de snellaadinfrastructuur met 100% hernieuwbare energie. Nederland is koploper in reguliere en snellaadsystemen voor elektrische auto’s en heeft expertise in het implementeren van deze technologieën.  

Sustainability

Afvalbeheer

De bevolkingsgroei en de toenemende industrialisatie stellen de Mexicaanse water- en afvalbeheersystemen voor grote uitdagingen. In Mexico wordt per persoon dagelijks 1,1 kg afval geproduceerd in 2020. Dit is vergelijkbaar met Nederland. Het afvalbeheersysteem van Mexico heeft echter ruimte voor verbetering. Momenteel gaat 66% van het afval naar algemene stortplaatsen, 20% naar openluchtstortplaatsen, 8% naar gecontroleerde stortplaatsen en wordt slechts 5% gerecycled.

Volgens het Mexicaanse secretariaat van Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen (SEMARNAT) is deze hoge afvalproductie de belangrijkste reden voor de hoge luchtverontreiniging in Mexicaanse stedelijke gebieden.  

 

 

Afvalbeheer

Kansen in sustainability

Er liggen voor Nederlandse ondernemers veel kansen in de sustainability sector van Mexico. Hieronder een overzicht:

 • Kleinschalige biogasinstallatie: er liggen kansen bij producenten van speciaal beheerafval (SMW), waaronder hotelketens, fabrieken en scholen. Kleinschalig biogas zou producenten de oplossing kunnen bieden om afval om te zetten in een oplossing die energie kan opwekken in installaties.
 • Biogas tot biomethaan: er zijn mogelijkheden om biogas te produceren en dit op te waarderen tot biomethaan om te concurreren met aardgas. Aangezien CFE voor zijn elektriciteitsproductie gebruik maakt van aardgas en het grootste deel van het gas wordt geïmporteerd uit de Verenigde Staten en de regio’s, door een tekort van aardgas op schiereiland Yucatan, zou biomethaan een belangrijke rol kunnen spelen.  

 

Kansen in sustainability

 • Biogas als energieopslagfaciliteit: opslag van biogas om bij te dragen aan de energieproductie in piekuren wanneer de prijzen van elektriciteitsknooppunten op het hoogste punt liggen. Deze toepassing kan energie produceren voor het Mexicaanse net en voor sectoren in regionale gebieden, zoals de agrosector. 
 • Van afval naar nieuwe producten: nieuwe producten kunnen worden vervaardigd uit afval in een duurzame kringloopeconomie. Dit zorgt voor een concrete business case in Mexico. 
 • Elektrische voertuigen

Marktrapporten sustainability

Wil je meer weten over de kansen in de sustainability sector in Mexico? Download onderstaand rapport.
Het rapport is in het Engels.

Interessante artikelen

Op NLinBusiness.com hebben we allerlei relevante (inspiratie) artikelen staan over zakendoen in Mexico. Hieronder vind je een selectie van interviews, podcasts of video's uit deze sector die je mogelijk interessant vindt.

Fernando Flores - Mexico-Stad

Fernando Flores is CEO van GreenID, een bedrijf ingenieur gespecialiseerd in duurzame energietechnologie. Het Holland House Mexico interviewde hem en hier lees je zijn verhaal!

Lees verder

De NL Business Hub in Mexico

NL Business Hubs bieden Nederlandse bedrijven operationele ondersteuning bij het betreden van een internationale markt en ontsluiten een sterk zakelijk en sociaal netwerk van lokale contacten.

Holland House Mexico is de NL Business Hub in Mexico. Wil jij weten wat Holland House Mexico lokaal voor je kan betekenen? Op onze website vind je meer informatie over deze hub en over hoe je in contact kunt komen met hun.

Ga naar de NL Business Hub Mexico pagina