Energie & Maritiem in Mexico

De Mexicaanse energiemarkt is aanzienlijk gerenoveerd onder de laatste energie hervormingen, die ingestemd zijn door het congres en ondertekend door toenmalig President Enrique Peña Nieto in December 2013. Deze hervormingen beëindigden de monopolie van de bedrijven in handen van de staat: De federale elektriciteit commissie (CFE), en Petroleos Mexicanos (PEMEX), en opende de energiemarkt voor private bedrijven. Vandaag de dag, ondanks enkele wetswijzigingsvoorstellen van de huidige overheid, is de energiemarkt nog steeds geopend voor internationale bedrijfsvoering. 

Tegenwoordig heeft Mexico al een aantal bronnen van hernieuwbare energie ontwikkeld. Hiertoe behoren: windenergie, zonnekracht, en geothermie. De industrie van de zonne-energie is de op 1 na grootste in Latijns-Amerika, na Brazilië, met een energiecapaciteit van meer dan 7 GW in 2021. De capaciteit van windenergie reikte 7.7 GW, terwijl energie uit geothermie een totaal van 976 MW betrof. Bovendien heeft Mexico faciliteiten voor bio-energie, en nucleaire bronnen. 

De schattingen voor 2023 zijn dat Mexico een economische groei zal doormaken. Dit onder meer te danken aan Nearshoring en andere buitenlandse investeringen in het land. 

Bent u actief in de energie – of maritieme sector? Op deze pagina vindt u meer informatie over deze sectoren in Mexico. De sectoren zijn als volgt opgedeeld: 

 • Olie en Gas 
 • Hernieuwbare energie 
 • Maritiem 

Olie en Gas

Mexico is een van de grootste producenten van olie ter wereld (1,9 miljoen vaten per dag in 2021), en is de op 3 na grootste producent in de Amerikaanse continenten na de Verenigde Staten, Canada, en Brazilië.  In 2021, rangschikte Mexico 13e in ruwe olie productie wereldwijd, 21e in oliereserves, 16e in raffinaderij capaciteit, en 5e in logistieke infrastructuur. Mexico is dan ook een ’s werelds grootste spelers als het gaat om olieproductie. In de afgelopen jaren heeft haar overheid dan ook geprobeerd om nieuwe olievelden te openen om een afname in productie tegen te gaan. Bovendien is Mexico de op 1 na grootste exporteur van olie aan de VS.  

 

Gebaseerd op de productieplannen van de Nationale Hydrocarbon Commissie, of CNH, zal het boren naar olie door private instanties en Pemex toenemen, in ieder geval in de eerste helft van het jaar, als bedrijven zich haasten om hun afspraken te behalen, aangezien veel ontwikkelingsplannen in 2023 eindigen. Van de meer dan 100 contracten die voortkwamen uit het liberalisatieproces van 2014, waren er slechts een handvol voor productie, en de bedrijven met deze contracten zijn druk geweest. 

 

Aanzienlijke oliereserves zijn bevestigd door de grotere olie en gasbedrijven in Mexico, en pogingen om de bestaande logistiek te verbeteren zal waarschijnlijk investeringen in de private sector opleveren, en daarbij dus ook kansen voor Nederlandse bedrijven als contractor, subcontractors, of aanbieders van technologie of materiaal. 

Olie en Gas

Kansen in Olie en Gas

De verwachte groei in olie en gas productie vereist veel nieuwe eisen en dus ook kansen voor Nederlandse ondernemers. 

Een overzicht: 

 • Vraag naar meer opslag en betere transport 
 • Het verbeteren van huidige infrastructuur 
 • Ontwikkeling van watermanagement, waterzuiveringssystemen, logistiek, energieopslag, en haventransporten 
 • Op termijn, vraag naar kennis en gespecialiseerd materiaal voor de ontwikkeling van olie en gasvelden in diep water 
 • Uitwisseling van kennis over het winnen van natuurlijk gas, vooral over de belastingsystemen hierachter, wetgeving, en regulering. 
Kansen in Olie en Gas

Evenementen of webinars in Energie & Maritiem

Wil je je netwerk uitbreiden of sparren met collega-ondernemers in jouw sector? Bekijk dan alle evenementen en webinars in de Energie & Maritiem sector op onze website.

Hernieuwbare energie

In 2021, meldde het Mexicaanse overheid energie ontwikkelingsplan een opgewekte energie van 328,597.98 KWH, waarvan 29.5% gegenereerd was met schone energiebronnen zoals wind, zon, bio-energie, efficiënte warmtekrachtkoppeling, geothermisch, hydro-elektrisch, en nucleaire energie. In 2020 bedroeg de capaciteit van Mexico ’s schone energiefaciliteiten 29,512 MW, en in December 2021 was dit al gestegen naar 30,812 MW, een groei van 4.4%, voornamelijk te danken aan waterstof, wind, en zonne-energie. 

 

Volgens de PRODESEN, heeft het Mexicaanse secretariaat van energie (SENER) de intentie om het Nationaal Elektrisch Systeem onder handen te nemen, en hiermee de toevoer van elektrische energie te garanderen onder de voorwaarden van nationale ontwikkeling. Dit wil het bereiken door alle verschillende bronnen van energie te coördineren. 

 

Aangaande klimaatverandering en het verminderen van uitstoot, stelt het SENER voor om het opwekken van groene energie te vergroten. Bovendien legt PRODESEN de nadruk op de afspraken die Mexico is aangegaan in relatie tot duurzame ontwikkeling, en dan met name de afspraken uit het verdrag van Parijs van 2016, waarin vastgelegd was dat Mexico meewerkt om de globale temperatuurstijging onder de 1,5 graad te houden, en dus ook haar uitstoot moet verminderen. Daarbij legt PRODESEN ook de nadruk op haar 2030 agenda voor duurzame ontwikkeling. Hierin wordt ook gemeld dat in 2024, SENER het doel heeft om 35% van haar energie op een duurzame manier op te wekken. In 2021 lag dit percentage nog op 29,5%. 

 

Recentelijk is er een toenemende interesse bij bedrijven en verenigingen in Mexico naar kennis over groene waterstoftechnologie en hoe deze kan worden gebruikt om in de toekomst effectief en duurzaam met energie om te kunnen gaan. Momenteel vinden de eerste evenementen en conferenties hierover plaats, al is er nog veel werk te verrichten om deze projecten te beginnen. 

 

 

Hernieuwbare energie

Kansen in Duurzame Energie

Nederland heeft wereldwijd een goede reputatie wanneer het om kennis over hernieuwbare energie gaat. Het land is een leider in zonne-energiesystemen, windturbine technologie, groen gas, en meest recentelijk groene waterstof. Daaraan toevoegend, Nederland heeft veel expertise in het gebruiken van geothermische energy en kleinschalige waterkracht. Daarom zijn er kansen voor Nederlandse bedrijven in enkele niche sectoren in Mexico: 

 • Gedecentraliseerde energieopwekking 
 • Innovaties in zonne-energie 
 • Dienstensector in windenergie 
 • Waterstoftechnologie en de overdracht van kennis 
 • Energieopslag door watermanagement 
 • Elektrisch openbaar vervoer en oplossingen voor elektrisch opladen. 
Kansen in Duurzame Energie

Marktrapporten duurzame energie

Wil je meer weten over de kansen in duurzame energie in Mexico? Download onderstaande rapporten.
De rapporten zijn in het Engels.

Maritiem

Mexico telt 118 havens en terminals langs haar 11,122 kilometer lange kustlijn. Hiervan zijn er 71 in handen van het nationale havensysteem (ASIPONA). 

 

Gedurende 2021 zijn er verscheidene baggerwerkzaamheden verricht om de kanalen en havens veilig te houden voor het ontvangen en uitvaren van schepen. Qua infrastructuur heeft Mexico 102 zeehavens en 16 rivierhavens. Ook is er een totaal aan 221.3 km aan pier, verdeeld in 116.9 aan de pacifische kust, en 104.4 km aan de Caribbean Gulf. 

Op dit moment wordt er veel gewerkt aan het renoveren en onderhouden van de zeehavens. Het werk wordt vooral bedoeld voor het vergroten van de zeevrachtcapaciteit, het verlengen van dokken, het verdiepen van de toevoerkanalen, en het verbeteren van landwegen richting de havens. 

Het project “Short Distance Maritime Transport” is een van de strategische projecten van de overheid gericht op het vestigen van een alternatief op het gebruikelijke landtransport. Om zo de competitie en aanzien van bedrijfsvoering en diensten in Mexico te verbeteren. 

Maritiem

Kansen in Maritiem

 • De havens van Coatzacoalcos en Salina Cruz en de Isthmus van Tehunatepec (een interoceanisch kanaal tussen de golf van Mexico en de Pacifische oceaan) zijn interessante locaties voor Nederlandse organisaties. 
 • De maritieme sector heeft overlap met de energiesector in Mexico, hierdoor zijn er mogelijkheden in: 
 • – Het verbeteren van havenlogistiek on opslag 
 • – Duurzame havenprocessen 
 • – Beter watermanagement in de havens, en beter water behandelingsplannen voor zowel haven als nabije industriële gebieden 
Kansen in Maritiem

Marktrapport maritiem

Lees meer over de kansen, belangrijkste projecten en spelers in de havens van Mexico.

Dit rapport is in het Engels. 

Interessante artikelen

Op NLinBusiness.com hebben we allerlei relevante (inspiratie) artikelen staan over zakendoen in Mexico. Hieronder vind je een selectie van interviews, podcasts of video's uit deze sector die je mogelijk interessant vindt.

Cesar Vera & Ronald Hania - Mexico-Stad

Het Mexicaans bedrijf Naviera Integral en het Nederlandse EMAR Offshore Services hebben onlangs een overeenkomst gesloten voor het leveren van maritieme diensten aan de Mexicaanse olie- en gasindustrie.

Lees verder

Federico Castillo Martinez - Mexico-Stad

Federico Castillo Martinez, Investor Relations Director bij Heineken, vertelde tijdens de Mexico Business Update over de cultuurverschillen tussen Nederland en Mexico. Benieuwd geraakt?

Lees verder

Guido van der Zwet - Mexico-Stad

Guido van der Zwet, General Manager Commerce van iPS, besprak in een webinar de gevolgen van de lage olieprijs voor de Mexicaanse economie. Benieuwd naar de uitkomsten?

Lees verder

Fernando Flores - Mexico-Stad

Fernando Flores is CEO van GreenID, een bedrijf ingenieur gespecialiseerd in duurzame energietechnologie. Het Holland House Mexico interviewde hem en hier lees je zijn verhaal!

Lees verder

De NL Business Hub in Mexico

NL Business Hubs bieden Nederlandse bedrijven operationele ondersteuning bij het betreden van een internationale markt en ontsluiten een sterk zakelijk en sociaal netwerk van lokale contacten.

Holland House Mexico is de NL Business Hub in Mexico. Wil jij weten wat Holland House Mexico lokaal voor je kan betekenen? Op onze website vind je meer informatie over deze hub en over hoe je in contact kunt komen met hun.

Ga naar de NL Business Hub Mexico pagina