Gepubliceerd op 26 september 2023

Whitepaper I Verzeker uw succes in het VK

Internationaal zakendoen zit in ons bloed. Daarbij kijken we vaak naar het Westen. Naar Het Verenigd Koninkrijk. Eén van onze grootste handelspartners. Zeker na de Brexit is de markt in het VK veranderd. Ook voor ons Nederlanders. Met deze Whitepaper krijgt u een eerste indruk van deze specifieke markt. En de veranderingen sinds Brexit. Ook beschrijven we een aantal onderwerpen waar onze relaties mee te maken kregen. Doe er uw voordeel mee!

Lees meer over:

 • Het VK is geen Nederland! En andersom.
 • Het VK (Engeland) was EU-land een FOS land.
 • Verplichte verzekeringen in het VK?
 • Hoe verzeker je je bedrijf in in het Verenigd Koninkrijk?
 • Wat is een internationaal verzekeringsprogramma ?

Engeland (en het VK) is geen Nederland! En andersom

Van veel adviseurs horen wij dat Nederlandse ondernemers denken dat het in Engeland ongeveer zo geregeld is als in Nederland. Dat is niet zo. Ieder land heeft zijn eigenaardigheden en specifieke wetgeving. Voor Engeland en het VK komt daar nog bij dat er nogal wat verandert is sinds de Brexit. Wat eerst wel kon kan nu niet meer!

Wij merken dat veel bedrijven daar niet goed op voorbereid zijn en dat er veel vragen leven. Het onderwerp verzekeringen en risicomanagement komt vaak te laat aan de orde. Internationaal actieve ondernemingen dienen zo vroeg mogelijk met risicobescherming om te gaan. Laat u daarom goed voorlichten over verschillen. En de veranderingen. Het VK is in dit opzicht niet anders. Gebruik daarvoor internationaal werkende Accountants, Fiscalisten en Advocaten. Maar ook internationaal werkende assurantieadviseurs.

Wij nemen u mee op het gebied van internationale verzekeringen.

In dit whitepaper vindt u een eerste aanzet tot een overzicht van verplichte verzekeringen, voorbeelden van specifiek UK/Engelse vragen en een mogelijke opzet van een internationaal verzekeringspakket.

Ons doel is bewustzin te creëren, kennis te delen en te zorgen dat bedrijven (nieuw of al een tijd werkzaam zin in het VK) niet verrast worden. 

Lokale dekkingen

Pool Re provides cover for damage or business interruption resulting from terrorism. It also includes liability cover in situations where a motor vehicle is used by a terrorist as a weapon.

The Flood Re market pooling scheme to provide affordable cover for those private dwellings most at risk of flooding commenced writing business in April 2016.

Engeland (het VK) was als EU-land een FOS land

Vestigingen in de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen kunnen
op basis van Freedom Of Service (FOS) kunnen worden meeverzekerd op de polis van de Nederlandse moedermaatschappij. Dit gold ook voor Engeland en het VK. Verzekeraars konden hier, zonder afgifte van een lokale polis, afdracht van de Europese assurantiebelasting verzorgen. Om dit te bewerkstelligen wordt gebruik gemaakt van een allocatieschema, waarin middels een verdeelsleutel de premie verdeeld wordt over de betreffende landen.

Dat is veranderd!

Nu het VK uit de EU is gestapt (Brexit) is het de vraag hoe om te gaan met bedrijven met een dochteronderneming in het VK. Er is geen deal op het gebied van financiële dienstverlening (verzekeringen). Dit heeft onder andere de volgende consequenties:

• Britse adviseurs zijn niet langer in staat om klanten die in de EU zijn gevestigd rechtstreeks te adviseren, tenzij ze over de juiste vergunning beschikken. Omgekeerd geldt dit ook voor EU-makelaars met klanten met dochterondernemingen in VK.

• Makelaars kunnen nog steeds dekking regelen voor dochterondernemingen in het VK /
EU, maar kunnen niet rechtstreeks met hen omgaan voor claims of polis aanpassingen.

• Britse en EU-verzekeraars interpreteren de regels anders, waarbij velen erop staan dat afzonderlijke FOS- of lokale Britse polissen bij verlenging worden afgegeven aan een geautoriseerde tussenpersoon.

• We zijn op de hoogte van situaties waarin EU-makelaars niet langer in staat zijn om wijzigingen aan te brengen in Britse risico’s onder een masterprogramma waar er geen lokaal uitgegeven polis is.

Het is dus niet meer mogelijk verzekeringen in Nederland te sluiten en daar de entiteit in het VK op mee te verzekeren. Je moet dus de verzekeringen voor de onderneming in de UK afsluiten in de UK.

Eerst een overzicht van in het VK / Engeland verplichte verzekeringen.

Verplichte verzekeringen in het VK

Onderstaand overzicht met de verplichte verzekeringen in het VK. Een aantal zijn zeer specifiek en vaak niet van toepassing. Toch goed te weten wanneer u in deze branches werkzaam bent. Bij twijfel even checken, bij ons of via een lokale partner.

 • Motor third party liability.
 • Employers’ liability.
 • Third party liability for licensees of nuclear installations.
 • Third party liability for owners of dogs which are included in the index of exempted dogs under the terms of the Dangerous Dogs Act 1991.
 • Third party liability for keepers of dangerous wild animals.
 • Third party liability for licensees of riding establishments.
 • Professional indemnity for solicitors, insurance intermediaries, licensed conveyancers, private healthcare professionals, osteopaths, chiropractors and claims managers.
 • Fraud and dishonesty of officers and employees of credit unions.
 • Fire insurance of farm buildings in prescribed circumstances.
 • Liability for aviation and space risks.
 • Railway operator’s liability (a financial guarantee is also acceptable).
 • Shipments of waste (a financial guarantee is also acceptable).
 • Shipowners’ liability against marine oil pollution (financial guarantee or insurance).
 • Clinical trials liability.

Wat is employers’ liability insurance?

Een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering is een wettelijke vereiste onder de Employers’ Liability Act 1969. Het is er om uw werknemers te beschermen als ze gewond raken of ziek worden als gevolg van het werken voor uw bedrijf. Het dekt de schade, vergoedingen en juridische kosten waar een huidige of ex-werknemer recht op heeft als gevolg van ziekte of letsel die mogelijk is veroorzaakt tijdens het werken voor uw bedrijf. Deze verzekering kan het vergoedingsbedrag en de juridische kosten vergoeden als een werknemer, of een ex-werknemer, aanspraak maakt op vergoeding van een arbeidsgerelateerde ziekte of letsel.

Wat dekt de employers’ liability insurance?

 • Dekking van £ 10 miljoen.
 • Dekking om de vervolgingskosten van de gezondheids- en veiligheidswetgeving te betalen. 

Wie zijn verzekerd?

 • Werknemers of mensen voor wie u verantwoordelijk bent:
 • Fulltime en parttime medewerkers.
 • Zelfstandige aannemers die u inhuurt.
 • Uitzendkrachten, stagiaires en vrijwilligers.
 • Personen die deelnemen aan werkervarings- of opleidingsprogramma’s.
 • Ook medewerkers in een Branche-Office! 

Is een employers’ liability insurance nodig? 

Hoe voorzichtig u ook bent, letsel op de werkplek kan gebeuren. En in het geval van beroepsziekten kunnen claims vele jaren later plaatsvinden. Daarom kan deze verzekering als u iemand in dienst heeft (ook tijdelijk) de schadeloosstellingskosten en juridische kosten dekken. In de meeste gevallen is het een wettelijke verplichting. Als u geen werkgeversaansprakelijkheidsverzekering heeft, kan dit u duur komen te staan en niet alleen uit een schadeclaim. Als u ook maar één personeelslid in dienst heeft, inclusief vrijwilligers, riskeert u een boete van £ 2500 voor elke dag dat u niet verzekerd bent.

Is een employers’ liability insurance verplicht?

Ja – als u personeel heeft. Het is een wettelijke vereiste voor bijna alle bedrijven die werknemers hebben. (Directe familie is vrijgesteld van deze vereiste, hoewel dit betekent dat als er iets gebeurt, u moet uitbetalen als u een claim verliest.) Maar wie telt als werknemer? Wist u dat, omdat vrijwilligers technisch onder uw instructie werken, zij in de ogen van de wet als uw verantwoordelijkheid worden beschouwd? Dat betekent dat u wettelijk verplicht bent om een verzekering te hebben die hen beschermt. Als u dat niet doet, riskeert u een boete van £ 2.500 voor elke dag dat u niet goed verzekerd bent.

Hoe verzekert u uw bedrijf in het VK?

1. FOS: De Nederlandse moeder tekent haar VK dochter aan op de eigen verzekering. De VK dochter is op de Nederlandse manier verzekerd.

Conclusie: Is niet langer toegestaan, los van de lokaal verplichte verzekeringen die in NL niet af te sluiten zijn

2. De Engelse dochter regelt haar eigen verzekeringen. De moeder bemoeit zich nergens mee.

Voordelen

 • Specifieke Engelse dekking.
 • Lokale ondersteuning door Engelse adviseur.

Nadelen

 • Geen afstemming, hopen dat alles goed
 • geregeld is.
 • Verschillende dekkingen per land.
 • Grote kans op dubbele dekking of hiaten.

Conclusie: Dit is de grootste kans op fouten. Denken dat u goed verzekerd bent is het grootste risico.

3. De Nederlandse moeder geeft aan welke adviseur de dochter moet gebruiken om lokaal haar eigen verzekeringen af te sluiten.

Voordelen

 • Specifieke Engelse dekking.
 • Lokale ondersteuning door Engelse adviseur
 • Afstemming van verzekeringen via de met elkaar samenwerkende adviseurs.
 • Beide landen dezelfde dekkingen.

Nadelen

 • Bij een groeiende organisatie zal dit duurder zijn.

Conclusie: Voor kleinere onderneming is dit een goede, betaalbare en duidelijke oplossing. Men weet wat men waar heeft verzekerd.

4. De Nederlandse moeder coördineert de verzekeringen en creëert een geïntegreerd pakket verzekeringen. De adviseur van de Nederlandse moeder werkt samen met de adviseur van de Engelse dochter.

Voordelen

 • Specifieke Engelse dekking.
 • Lokale ondersteuning door Engelse adviseur.
 • Afstemming van verzekeringen via de met elkaar samenwerkende adviseurs.
 • Beide landen dezelfde dekkingen
 • Mogelijk kostenvoordelen.
 • Keuze uit de beste verzekeraars ter wereld. 

Nadelen

 • Belangrijkste nadeel is dat bedrijven zich realiseren dat ze dit eerder hadden gewild. Of wisten dat dit kon.

Conclusie: Dit is met afstand de beste oplossing. Alleen aangeboden via internationaal werkende adviseurs via internationale verzekeraars. Dit noemen wij een internationaal programma. 

Wat is een internationaal verzekeringsprogramma?

Wanneer ergens ter wereld een polis of dekking nodig is voor een lokale entiteit met een moedermaatschappij in Nederland bestaan twee opties:

 • De buitenlandse (Engelse) entiteit kan lokaal een eigen verzekering afsluiten.
 • De buitenlandse (Engelse) entiteit kan aansluiting zoeken bij de verzekeringen van de moeder.

In het laatste geval spreken we over een internationaal verzekeringsprogramma. In beginsel kunnen alle verzekeringen hiervoor in aanmerking komen.

Tijd om internationaal te gaan verzekeren?

Werkt u internationaal en wilt u ook internationaal verzekeren? En ook op een manier die compliant is? Wij helpen u graag. Download ook onze whitepaper Internationaal verzekeren.

De 10 voordelen van een internationaal verzekerings- programma voor u zijn:

 • Goed overzicht verzekeringen en kosten voor CFO.
 • Voldoen aan de wettelijke vereisten (Compliance).
 • Gemak van lokale polissen (“good local standard”) onder centrale polis.
 • Mogelijkheid tot lokale schadebehandeling (in samenwerking met en ondersteunt door lokale UNiBA-partner en lokale verzekeraar).
 • Het behoud van controle op uw verzekeringsportefeuille (overzicht).
 • Goede afstemming tussen diverse landen en ondernemingen.
 • Eén makelaar, één lokaal aanspreekpunt (geen taalbarrières) per land.
 • Specifieke dekkingen in de verschillende landen.
 • “Global coverage and local service”.
 • Kostenbesparing, ook door pooling!

Over Internationaalverzekeren.nl

Wij zien internationaal verzekeren bijna als een hobby. We vinden het leuk, willen er graag over praten en zijn in staat om de complexiteit er van goed en eenvoudig uit te leggen. Adviseren over internationaal verzekeren is een vak! Wij delen graag onze kennis over internationaal verzekeren. Met als doel om ondernemers beter voorbereid naar het buitenland te laten gaan. Die kennis delen wij in onze whitepapers, in blogs en op onze site.
Met deze site bieden wij een onafhankelijke bron van informatie aan. Een plek waar internationale ondernemers naar toe kunnen om hun succes in het buitenland te verzekeren Wij willen als initiatiefnemer van deze site bereiken dat bewustzijn van en kennis over internationaal verzekeren in Nederland vergroot wordt. Wij hebben die ambitie en we investeren hier graag in!

Over de schrijver: Robert Havekotte

Na het afronden van mijn studie Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, begon ik in 1992 bij Van Luin Assurantiën. Na vier jaar, in 1996, ben ik managing partner geworden. Vandaag de dag help ik vele bedrijven actief in uiteenlopende branches bij hun risicomanagement en adviseer over mogelijke verzekeringen en andere oplossingen. Dit doe ik voor Nederlandse én buitenlandse bedrijven. Binnen Nederland, maar ook (ver) daarbuiten. Daarbij profiteer ik optimaal van mijn taalvaardigheid in het Nederlands, Engels, Duits en (wat) Frans, en van het internationale netwerk van Van Luin: UNiBA.

Ik houd van reizen en ben, als voormalig Olympisch waterpoloër, nog steeds een groot sportfanaat. Samen met mijn vrouw en twee, uiteraard sportieve, kinderen woon ik in Bilthoven.

“(Internationaal) verzekeren is als topsport: het kan en moet altijd beter”

Kom in contact met Robert via deze link.