Marktrapport

Resultaten Europese Tuinmonitor Consumentenonderzoek

Download marktrapport

Vanuit de Nederlandse sector van tuinproducenten hebben 12 bedrijven aangegeven hinder te hebben ondervonden van Brexit. De betreffende getroffen Nederlandse ondernemers, actief in de tuinbranche, willen de Europese markt intensiever gaan bewerken om te compenseren voor de gevolgen van de Brexit. Inzicht in de totale tuinmarkt per land en informatie over consumentengedrag is daarbij van belang om een concrete strategie te ontwerpen om in deze alternatieve markten in te stappen. 

Dit onderzoek is uitgevoerd in 8 landen, te weten: Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, België, Frankrijk, Spanje, Italië en Denemarken. De studie geeft een inschatting vanuit consumentenperspectief van het volume van de totale tuinmarkt voor een aantal categorieën tezamen in aantallen en euro’s in de betreffende landen en ook uitgesplitst naar 13 productcategorieën. Per productcategorie wordt inzicht gegeven in de penetratie kopers, de verdeling van aankopen naar retailkanaal, de gemiddelde prijs per product, het gemiddeld besteed bedrag per categorie, het percentage offline/online aankopen, de aankoopfrequentie per jaar en voorkeuren van consumenten voor duurzame producten en duurzaamheid-labels.

Het onderzoek is online uitgevoerd onder circa 2.500 consumenten per land die in minstens een van de productcategorieën een aankoop hebben gedaan in de periode van 1 april tot 31 augustus 2023 of bij kleinere categorieën in de afgelopen 12 maanden.