COVID-19 update: Zoals we allemaal  ondervinden, heeft Corona grote impact op het international zaken doen. Mocht je nu tegen issues aanlopen die specifiek met Corona te maken hebben, neem dan met ons contact op of bekijk de coronapagina.

Kansenwebinar havenontwikkeling en logistiek in Chili

  • Datum 29 oktober 2020
  • Tijd 13:00 - 14:30
Inschrijving gesloten
Kansenwebinar havenontwikkeling en logistiek in Chili

Meer over dit event

Bent u benieuwd naar uw marktkansen in de Chileense haven- en logistieke sector? Houd 29 oktober vrij in uw agenda. Dan vindt het webinar 'Kansen in de havenontwikkeling en logistiek in Chili' plaats.

Havenuitbreiding

In Chili staan 2 grote havenuitbreidingen op de planning, namelijk in de havens van San Antonio en Valparaiso. Het bijbehorende spoor- en snelwegennetwerk moet ook worden uitgebreid. Op die manier wordt een logistieke corridor naar het achterland gevormd.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

De Nederlandse ambassade in Chili heeft samen met een lokale Chileense consultant, de marktkansen voor Nederlandse bedrijven in kaart gebracht. Tijdens het webinar worden de resultaten van deze studie gepresenteerd.

Voor wie?

Het webinar is interessant voor Nederlandse ondernemers die actief zijn op het gebied van havenontwikkeling en logistiek in de breedste zin. Hierbij valt te denken aan: baggeren, engineering, constructie, spooraanleg, bruggenaanleg, aanleg van snelwegen, software, equipment, training en onderwijs, consultancy, scheepsbouw, studies, havenplanning, ontwikkeling en planning van terminals, maritieme diensten, 'vessel traffic services', 'smart ports', automatisering, 'green ports', masterplanning van havens en achterlandverbindingen, kosten-baten analyses etc.