Webinar: Financieel risicomanagement voor MKB, corporates en overheden

  • Datum 7 mei 2020
  • Tijd 10:00 - 10:45
  • Organisatie
    • Duits-Nederlandse Handelskamer
  • Entree 49,00 EUR
Inschrijving gesloten
Webinar: Financieel risicomanagement voor MKB, corporates en overheden

Meer over dit event

Webinar: Financieel risicomanagement voor MKB, corporates en overheden

Gratis voor leden van de DNHK & DNHK Young Professionals, Mikrocentrum en Brainport Industries.

Nu veel branches merkbaar geraakt worden door de gevolgen van de coronacrisis, ligt het voor de hand dat zich in de portefeuille van veel bedrijven en overheden financiële problemen zullen voordoen. In tijden van een crisis als deze is de eerste prioriteit het beschermen van de eigen liquiditeitspositie.

Overheden zullen worden geconfronteerd met bedrijven die niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. En het is aannemelijk dat bedrijven een beroep zullen moeten doen op ondersteuning in de vorm van rentekortingen, uitstel van aflossing, tijdelijk extra krediet of additioneel aandelenkapitaal. Gegeven de (nood)situatie waarin bedrijven zich mogelijk bevinden, zal er snel én met het oog op de toekomst moeten worden gereageerd. Er is minder tijd dan gebruikelijk voor grondige analyses, overleg en besluitvorming. En tegelijkertijd moeten organisaties nadenken over hun financiële strategie voor de komende jaren.

In dit webinar van de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) geven financiële experts van Zanders praktische tips aan bedrijven en overheden die van pas kunnen komen bij het monitoren van hun eigen financiële gezondheid, die van anderen en bij het indienen c.q. behandelen van verzoeken om financiële ondersteuning.

DNHK-lidbedrijf Zanders is een toonaangevend onafhankelijk adviesbureau met drie expertisegebieden: treasurymanagement, risicomanagement en corporate finance. Sinds de oprichting in 1994 is het bedrijf uitgegroeid tot een internationaal gevestigde nichespeler, met vestigingen in vijf Europese landen, de VS en Japan.

Met veel kredietervaring op alle markten (zowel hands-on als beleidsmatig en modelmatig) en ervaren consultants (ook voor speciaal beheer) heeft Zanders veel voormalig bankiers van kredietafdelingen alsmede een aantal ex-hoofden van speciaal beheer van grootbanken in dienst.

Deelnameprijs
De deelnamekosten bedragen slechts € 49,- (excl. BTW) p.p.
Voor leden van de DNHK & DNHK Young Professionals, Mikrocentrum en Brainport Industries is de deelname GRATIS.

Voertaal evenement
Nederlands