Webinar over voedselverspiling in China

  • Datum 15 juli 2020
  • Tijd 09:45 - 11:00
Inschrijving gesloten
Webinar over voedselverspiling in China

Meer over dit event

Bent u actief in de voedsel- en/of afvalverwerkingssector? Draagt u graag bij aan de snelle ontwikkeling van de circulaire economie in China? Neem dan op woensdag 15 juli deel aan de digitale bijeenkomst over voedselverspilling in China.

China's (mega)steden verspillen ongeveer 50 ton voedsel per dag. De Chinese overheid is daarom dringend op zoek naar duurzame oplossingen om voedselverspilling in steden en landbouw tegen te gaan.

Voorkomen van voedselverspilling en duurzame afvalverwerking

Voedselzekerheid is een belangrijk thema voor de Chinese overheid. Het voorkomen van voedselverspilling en het duurzaam verwerken van afval zijn hierbij kernoplossingen. Zo kan door circulaire verwerking van de huidige (voedsel)afvalstromen, 15% van de Chinese bevolking worden gevoed.

Het efficiënter inrichten van het voedselsysteem betekent bijvoorbeeld voor Shanghai dat zij 4 miljoen extra inwoners van voedsel kan voorzien en tegelijkertijd € 20 miljard per jaar kan besparen.

Mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven

Aan dit webinar doen specialisten mee van de Nederlandse overheid, Rabobank China en de Chinese Agricultural University. Zij vertellen u over mogelijkheden voor Nederlandse ondernemers in de landbouw-, afvalverwerkings-, en voedingsmiddelen- & drankensector in China. Innovatieve en schaalbare oplossingen uit de Nederlandse markt worden geïnventariseerd. Deze oplossingen vormen de basis voor Nederlands-Chinese samenwerking op het gebied van voedselverspilling.