Webinar: Innovatieve Partnerships, Smart Mobility over de grenzen heen

  • Datum 9 juli 2020
  • Tijd 10:00 - 12:00
Inschrijven voor evenement U verlaat deze website
Webinar: Innovatieve Partnerships, Smart Mobility over de grenzen heen

Meer over dit event

Op het gebied van duurzame mobiliteit en verkeersstromen staat België voor grote uitdagingen, waarbij zij graag samenwerken met het (Nederlandse) bedrijfsleven. Als opvolging van de handelsmissie in januari én als kick-off van de Roadmap to Dutch-Belgian cooperation, organiseert FME in samenwerking met partners Agoria en NLinBusiness het webinar Innovatieve Partnerships: Smart Mobility over de grenzen heen: België.

We richten ons op het ontwikkelen van een meerjarige samenwerking tussen Nederland en België, gericht op slimme mobiliteit en transport infrastructuur. Dit, om innovatie, co-creatie, samenwerking en verdienkracht in beide landen te bevorderen en gezamenlijk met de technologische sector en de overheden een duurzaam en toekomstgericht mobiliteitssysteem uit te bouwen.  Dit webinar is daarmee een uitstekende kick-off van de mede door FME georganiseerde digitale handelsmissie naar België.

Wanneer? 

Datum: 9 juli 2020 

Tijd: 10 - 12 uur Nederlandse tijd

Programma

  • Verwelkoming en introductie door Aafke Mak, FME &  Jean-Marc Timmermans, Agoria
  • Voorstelling Vlaams mobiliteitsproject Mobilidata door Anne-Marie Van Asbroeck, iMec
  • Do’s-and-don’ts van innovatief aanbesteden - ervaringen vanuit Talking Traffic Nederland
  • Doorkijk naar de virtuele handelsmissie en meerjarige Nederlands-Belgische samenwerking door Bert van der Lingen, Consul Generaal Nederland te Antwerpen

Nederlandse deelnemers kunnen zich aanmelden via bovenstaande aanmeldlink. Ben je een Belgisch bedrijf en wil je graag meedoen aan dit webinar? Meld je dan aan door een mail te sturen naar membersteam@agoria.be.

Mobilidata project  

Mobilidata is een programma van de Vlaamse overheid met ondersteuning van imec. Het Vlaamse verkeerslandschap verbeteren vraagt veel expertise en een hechte samenwerking. Om die reden zetten meerdere Vlaamse overheidsinstellingen hun schouders onder dit programma: MOW, AWV, VVC, EWI en Vlaio.  

Mobilidata beoogt om weggebruikers realtime informatie aan te reiken om hen te assisteren tijdens hun verplaatsing zodat iedereen de meest efficiënte mobiliteitskeuze maakt. Het programma realiseert innovatieve mobiliteitsoplossingen door middel van co-creatie met private partners, op basis van een digitale infrastructuur, slimme verkeerslichten en kwalitatieve, duurzame databronnen.  

Daarmee kunnen beleidsmakers, bedrijven, overheden, inwoners en app-bouwers aan de slag om het verkeer vlotter, duurzamer, comfortabeler en veiliger te maken voor elke weggebruiker. 

Talking Traffic

Het Partnership Talking Traffic is een innovatiepartnerschap. In een innovatiepartnerschap kan de aanbestedende dienst (de overheid) met bedrijven een ontwikkeltraject starten en daarna overgaan tot aankoop of co-financiering van de gerealiseerde innovatie. Hiervoor is in Nederland een nieuwe aanbestedingsprocedure beschikbaar sinds 1 juli 2016 gebaseerd op het Horizon 2020 programma, gericht op innovatie in Europa.

Voorheen waren er voor onderzoek en ontwikkeling en vervolgens de latere afname van hetgeen was ontwikkeld twee keer opdrachtverlening nodig. De partij die een product had ontwikkeld, moest later opnieuw meedingen naar de  levering/productieopdracht van wat hij had ontwikkeld. Bij het innovatiepartnerschap worden de ‘ontwikkelaars’ ook leveranciers.

Uniek aan het Partnership Talking Traffic is dat er niet één innovatieve partij is gecontracteerd, maar dat meerdere bedrijven die samen de keten vormen van verkeersregelinstallatie naar weggebruiker en retour samen ‘pratend verkeer’ gaan ontwikkelen. Het Partnership Talking Traffic biedt ook ruimte aan andere marktpartijen; het is een open ecosysteem.