NLWorks

Veel internationale bedrijfsideeën beginnen bij Nederlandse ondernemers, bij de overheid of bij kennisinstellingen.

Veel van deze ideeën hebben de potentie om een blijvende, positieve impact te creëren, maar missen het nationale of buitenlandse draagvlak en netwerk om er een levensvatbare propositie en business case van te maken.

NLWorks slaat een brug tussen een haalbaar marktidee en een solide business case. We volgen veelbelovende early stage-ideeën op die gesteund worden door groepen van bedrijven die droogvallen op steun van de overheid en die als te risicovol worden ervaren voor commerciële financiële partijen om aan boord te komen. NLWorks heeft hiervoor de instrumenten, kennis en het netwerk om publieke en private krachten te bundelen, fit-for-purpose financiering te vinden, om nieuwe internationale markten te veroveren en maatschappelijke uitdagingen te helpen oplossen.

Onze programma's zijn door ontwerp uitdagend en complex. We streven naar een hoog niveau en hebben de intentie om een grootschalige impact te hebben.

Door publieke en private belangen op elkaar af te stemmen, focus aan te brengen en te werken aan een schaalbare en financieel haalbare business case, geloven we dat we onze samenwerkingsverbanden kunnen helpen bij het bereiken van de internationale doelstellingen.

We bouwen deze partnerschappen op basis van vertrouwen en vertrouwen in de sterke punten en expertise van elke partner om een gedeelde ambitie te kunnen realiseren. En we zorgen ervoor dat onze programma's voldoen aan de beleidsdoelstellingen, lokale behoeften en helpen bij het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG's).

 

Karin Bax
Karin Bax

Neem vrijblijvend contact op

NLWorks in Den Haag helpt je verder met ondernemen in het buitenland .

Neem contact op

"*" indicates required fields

Stel direct je vraag aan deze dienstverlener via dit formulier.
Naam*