Interviews30 maart 2021

Interview met Britta Schaffmeister van Dutch Marine Energy Centre (DMEC)

In samenwerking met de Netherlands Dutch Business Council interviewden we Britta Schaffmeister, CEO bij DMEC. Zij vertelt ons hoe internationaal ondernemen eruit ziet bij DMEC, met welke uitdagingen zij te maken krijgen en hoe ze hun doelen bereiken. 

Hoe zijn jullie bij DMEC begonnen met (internationaal) ondernemen en wat was hierin de eerste stap? 

Als internationaal koploper op het gebied van watermanagement, delta-tech en met sterke maritieme en offshore sectoren, heeft Nederland de beste uitgangspositie voor het ontwikkelen van marine energy projecten. Om de sector verder te brengen is het van belang om grootschalige projecten in het water te krijgen.

Demonstratieprojecten in Nederland zijn onder meer de getijdenturbines van Tocardo in de Oosterscheldekering en het ‘blue energy’ project van REDstack op de Afsluitdijk waar energie wordt gewonnen uit het samenbrengen van zoet en zout water. Beiden zijn voorbeelden van hoe de integratie van het opwekken van hernieuwbare marine energy waarde kan toevoegen aan onze waterwerken. Dit concept is wereldwijd opschaalbaar en biedt mooie exportkansen voor BV Nederland.

Om internationaal op te schalen is DMEC actief in verschillende Europese samenwerkingsverbanden gericht op het verder brengen van marine energy innovaties. Hierbij werken wij intensief samen met zowel marine energy technologie ontwikkelaars als marktpartijen, investeerders en overheden om zowel demonstratie- als grootschalige marine energy projecten te realiseren.

Wat waren de oorspronkelijke plannen/ambities?

De oorspronkelijke ambitie is gelijk aan de huidige ambitie: het nationaal en internationaal op de kaart zetten van marine energy als belangrijk onderdeel van de renewable energy mix, naast onder meer zon- en windenergie. Door het voorspelbare en betrouwbare karakter van marine energy toepassingen biedt marine energy baseload energy, dus ook als de zon niet schijnt en de wind niet waait. Daarnaast heeft marine energy van alle renewables de hoogste energiedichtheid en zijn marine energy oplossingen te integreren in reeds bestaande infrastructuren, waardoor toepassingen efficiënt gebruik maken van (schaarse) ruimte. Technologieën bevinden zich veelal onder water, waardoor er geen visuele impact is vanaf de kustlijn en het land.

Op basis van deze unieke eigenschappen is marine energy inzetbaar voor een breed scala aan markt toepassingen, zoals bijvoorbeeld integratie in klimaat adaptieve infrastructuren zoals bruggen en dammen, het verduurzamen van de operatie van havens en offshore platformen, het voorzien van energie aan ‘off-grid communities’ en integratie met offshore windparken en kustbescherming projecten. Door mooie demonstratieprojecten in Nederland te realiseren, kunnen Nederlandse ondernemers deze concepten wereldwijd uitrollen.

Hoe wist je dat internationaal ondernemen iets voor DMEC was?

Marine energy technologieën zijn wereldwijd inzetbaar. Er zijn over de hele wereld bijvoorbeeld 451 delta’s geïdentificeerd waar klimaat adaptieve infrastructuren ingepast kunnen worden, oftewel dammen en dijken waarin marine energy oplossingen zijn geïntegreerd. De grote uitdaging hierbij is om de juiste stakeholders bij elkaar, en op één lijn te brengen. Binnen onze samenwerkingsverbanden werken wij dan ook nauw samen met een breed scala aan internationale partners om desbetreffende marine energy projecten van de grond te krijgen.

Wat zijn de risico’s en de kansen van internationaal ondernemen?

Internationale samenwerking biedt kansen om meer grootschalige marine energy projecten in het water te krijgen, en om samen internationaal beleid te vormen voor marine energy.

Exporteren naar het buitenland gaat uiteraard altijd gepaard met risico’s. Wij proberen deze risico’s zo veel mogelijk te beheersen door te werken met een netwerk van ervaren partners met een relevant track record.

Heeft DMEC veel hulp gehad bij deze internationalisering?

Binnen Nederland vertegenwoordigt DMEC de Marine Energy Community, bestaande uit onder meer marine energy technologie ontwikkelaars, kennisinstellingen, consultants en toeleveranciers. Binnen deze Community wisselen wij kennis en informatie uit en helpen wij elkaar de sector verder te brengen. Daarnaast wordt de Marine Energy Community versterkt door de wereldwijd toonaangevende Nederlandse offshore, maritieme en delta-tech sectoren.

Binnen onze Europese samenwerkingsverbanden werken wij met meer dan 75 internationale partners waardoor wij toegang hebben tot de kennis en kunde van een breed spectrum aan demonstratie- en grootschalige marine energy projecten.

Is DMEC mee geweest op missie/beursbezoek?

Om marine energy oplossingen wereldwijd op de kaart te zetten, nemen wij actief deel aan nationale en internationale activiteiten. Activiteiten binnen de marine energy sector, maar in toenemende mate ook van sectoren die relevant zijn voor de implementatie van marine energy oplossingen

Dit jaar zijn wij als winnaar van de Shell Nexus Award Water-Energy-Food via de Netherlands Business Council in Dubai bijvoorbeeld aanwezig in het Nederlandse paviljoen van de Dubai Expo. Als voorbereiding hierop hebben wij onlangs deelgenomen aan de virtuele handelsmissie naar de Golfregio.

Hoe bouw je relaties op en breid je je netwerk uit?

Voor het verder brengen van marine energy innovaties, is cross-sectorale samenwerking van groot belang. Wij werken nauw samen met nationale en internationale organisaties en marktpartijen in de wind-, offshore-, hernieuwbare energie en financiële sectoren. Er zijn veel synergieën te behalen, onder meer op het gebied van in te zetten technologieën, data en services, maar ook op het gebied van exportmogelijkheden. Alleen gezamenlijk behalen wij onze ambitieuze klimaatdoelen en kunnen wij de sector verder brengen.

Wat heb je aan lokale ondersteuning in het de Golfregio nodig om succesvol te zijn?

Marine energy oplossingen maken lokaal impact op economisch, sociaal en ecologisch vlak, onder meer door het creëren van werkgelegenheid en het bijdragen aan doelstellingen voor duurzame energie. Voor het opzetten van marine energy projecten zijn lokaal beleid en draagvlak onder de bevolking van groot belang. Tevens zijn connecties en samenwerking met lokale bedrijven belangrijk voor een efficiënte realisatie en de benodigde kennisoverdracht voor toekomstig onderhoud. 

Hoe organiseer je internationaal ondernemen in het bedrijf?

DMEC werkt structureel samen met meer dan 75 partners binnen Europese  samenwerkingsverbanden. Daarnaast neemt DMEC deel aan verschillende internationale initiatieven zoals Ocean Energy Europe (OEE), Ocean Energy Systems (OES), en de Coalition of Action van de International Renewable Energy Agency (IRENA). Ons team van 16 medewerkers is divers in nationaliteit en achtergrond, waarmee wij kunnen inspelen op lokale behoeften en toegang hebben tot relevante internationale netwerken.

Hoe financier je de plannen?

Voor het realiseren van marine energy solutions houden wij ons bezig met het aantrekken van zowel publieke als private financiering. Momenteel werken wij bijvoorbeeld samen met de Coalition for Climate Resilient Investments (CCRI) om een financieel model te ontwikkelen waarbij klimaatrisico’s worden meegenomen bij investeringsbeslissingen. Daarnaast werken wij onder meer samen met BlueInvest en de World Ocean Council (WOC), wat de marine energy sector toegang biedt tot een internationaal netwerk van investeerders.

Heb je een tip voor ondernemers die in de Golfregio zaken willen gaan doen?

Wij zijn ons op dit moment aan het oriënteren in de Golfregio, waarbij wij persoonlijke relaties aangaan en samenwerking zoeken met internationale partners. Wij kijken hierbij breder dan onze eigen sector, en zoeken naar synergie voordelen op het snijvlak van Water, Energie & Food. Dit kan ik iedereen aanraden, direct de verbinding maken met lokale partijen en cross-sectorale kansen opzoeken.

 

Meer over deze organisaties

NLinBusiness.com

Netwerkorganisatie
Lise Hordijk

Lise Hordijk, International Business Manager

Bekijk meer
Onafhankelijke, not-for-profit Nederlandse handelskamer

Netherlands Business Council UAE (NBC UAE)

Geaccrediteerde NL Business Hub
Tanneke Egbers

Tanneke Egbers, Executive Director

Bekijk meer