Klachtenprocedure

Uiteraard doen wij er alles aan om ons werk zo goed mogelijk en naar tevredenheid van alle belanghebbenden uit te voeren. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Wij bieden je daarom drie mogelijkheden om jouw klacht bij ons kenbaar te maken.

Melden bij medewerker van NLinBusiness
Als je een klacht hebt kun je dit direct melden bij één van onze medewerkers. Deze zal de klacht met je bespreken om met jou naar een oplossing zoeken. Kom je er samen niet uit, dan kun je de klacht schriftelijk indienen bij het managementteam van NLinBusiness, office@nlinbusiness.com. Er wordt dan binnen 5 werkdagen telefonisch contact met je opgenomen. Een van de management teamleden zal met je in gesprek gaan over jouw klacht met als doel deze naar tevredenheid op te lossen. 

Melden bij directeur NLinBusiness
Is jouw klacht onvoldoende opgelost, of duurt de afhandeling van jouw klacht langer dan drie weken, dan kun je jouw klacht indienen bij de directeur van NLinBusiness via email: directie@nlinbusiness.com. Deze zal met je in contact treden om de klacht gezamenlijk en naar tevredenheid op te lossen. 

Externe klachtenfunctionaris
Is jouw klacht na het volgen van bovenstaande stappen nog steeds onvoldoende opgelost, of duurt de afhandeling van jouw klacht langer dan twee maanden, dan kun je jouw klacht indienen bij de externe klachtenfunctionaris van NLinBusiness via externe-klachtenfunctionaris@nlinbusiness.com. De klachtenfunctionaris zal je van advies dienen met betrekking tot de indiening van een klacht en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Dit alles in samenspraak met een lid van de Raad van Toezicht.