25

november

2024

Netherlands Lounge Agro Pack Iraq - Erbil

Inschrijven voor evenement

Het consulaat-generaal in Erbil biedt opnieuw een lounge aan voor Nederlandse bedrijven op de Agro Pack Iraq. In samenwerking met East-West Trade organiseert het consulaat de beursmissie, inclusief een matchmaking event.
De Koerdische Autonome Regio (KAR) is een vruchtbare regio in het Midden-Oosten met 5,6 miljoen inwoners en toegang tot de Irakese markt van 40 miljoen mensen. Na een turbulente periode is Irak in wederopbouw, met Irakees Koerdistan als voorloper. De KAR is economisch en politiek stabiel en werkt aan het verbeteren van voedselproductie en -verwerking. Nederland heeft sterke banden met de KAR, die Nederland als sleutelpartner voor landbouwtechnologie en kennis beschouwt. Er zijn verschillende publiek-private partnerschappen voor handel en landbouwontwikkeling gestart.
De kansen liggen binnen advies en training (teeltadvies, voedselveiligheid), handel in groente- en bloemenzaad, pootaardappelen, landbouwmachines, pluim- en melkvee en bloemen.
Deelname: missions@ewtc.nl