Trends in Export

  • Datum 6 oktober 2020
  • Tijd 15:00 PM - 16:00 PM
  • Organisatie
    • evofenedex
    • Atradius
    • NLinBusiness
Inschrijven voor evenement U verlaat deze website
Trends in Export

Meer over dit event

Het coronavirus heeft zich in hoog tempo verspreid over de wereld en dat heeft een enorme impact op bedrijven en de logistiek.

Trends in Export Corona webinar

Gedurende de coronacrisis is er maandelijks onderzoek gedaan met als doel op continue basis inzicht te krijgen in de impact die COVID-19 heeft op de staat van de Nederlandse export. Uitvoer van goederen en diensten is goed voor ruim een derde van ons bruto binnenlands product en draagt in hoge mate bij aan onze welvaart. Door de verwevenheid van Nederland met de wereldeconomie zijn wij extra gevoelig voor schommelingen in de wereldhandel.

Op dinsdag 6 oktober organiseren wij een interactief webinar waarin u van Tom Kaars-Sijpesteijn, directeur van Atradius en Bart Jan Koopman, directeur van evofenedex live de resultaten van het onderzoek gepresenteerd krijgt. Ook krijgt u de gelegenheid om tijdens het webinar uw vragen te stellen.