Ready to Export Project kick-off in Da Nang City

Meer over dit event

Ready to Export (http://www.readytoexport.org) là chương trình nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam trong một chương trình toàn diện kéo dài 9 tháng. Chương trình bao gồm 3 thành phần: đào tạo, cố vấn và kết nối vào mạng lưới thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan Việt Nam (DBAV). Chương trình được tài trợ bởi Chính phủ Hà Lan và dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các lĩnh vực sau đây: 1) Nông nghiệp, 2) Trồng trọt và 3) Sản xuất có thể tham gia chương trình hoàn toàn miễn phí.

Ban tổ chức sẽ thực hiện 5 Hội nghị khai mạc dự án Ready to Export tại Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hà Nội & HCM.

More information https://www.readytoexport.org

Ready to Export Project kick-off in Da Nang City

  • Datum 24 maart 2022
  • Tijd 04:00 - 06:00
  • Locatie Novotel Danang Premier Han River
Organisatie
  • Dutch Business Association In Vietnam (DBAV)