Handelsmissie wind op zee naar Zuid-Korea

Meer over dit event

Bent u actief in de sector wind op zee? En wilt u meer weten over uw zakelijke kansen in Zuid-Korea? Ga dan van 9 tot en met 13 juni mee met de handelsmissie rond wind op zee naar Zuid-Korea.

Kansen voor de sector wind op zee

Op het gebied van wind op zee hebben Nederland en Zuid-Korea vergelijkbare doelen. Rond 2030 wil het kabinet 21 GW aan energie in Nederland opwekken door wind op zee. De overheid in Zuid-Korea wil in hetzelfde jaar minstens 16% van de energie in het land opwekken met windmolens verhogen. Dit is ongeveer 19,3 GW aan vermogen. Zuid-Korea gaat de meeste windmolens op zee installeren (14,3 GW).

Beleid voor duurzame energie

In tegenstelling tot Nederland bevindt de Zuid-Koreaanse windenergiemarkt zich in de beginfase. Er zijn slechts 3 projecten van 124,5 MW. Het Zuid-Koreaanse beleid voor duurzame energie is wel gericht op windenergie, met name op offshore-windenergie. De windenergieveiling voor 2023 werd succesvol afgesloten met 1431 MW aan wind op zee en 152 MW aan wind op land, terwijl de 1e veiling in 2022 slechts met 374 MW aan zowel onshore als offshore wind was.

Grotere projecten vanaf 2024

Zuid-Koreaanse private en publieke offshore-windontwikkelaars werken aan nog grotere projecten. Het 1e Zuid-Koreaanse offshore windpark op commerciële schaal, Jeonnam 1 (99 MW), wordt in 2024 in gebruik genomen. Daarna volgen Jeonnam 2 (399 MW) en Jeonnam 3 (399 MW). De komende jaren start de bouw van meer offshore windparken, zoals Wando Geumil (600 MW), Anma (532 MW) en Shinan Ui (390 MW).

Mogelijkheden offshore

De Zuid-Koreaanse offshore-windenergieontwikkeling kan flink versnellen en opschalen dankzij nauwe samenwerkingsmogelijkheden met sterke staal-, scheepsbouw- en productie-industrieën. De Zuid-Koreaanse overheid lijkt steeds geïnteresseerder in het aanboren van nieuwe markten en werkt aan verlaging van de administratieve lasten voor bedrijven. Naar verwachting versnelt de energietransitie zo verder. Buitenlandse ontwikkelaars werken actief samen met Zuid-Koreaanse belanghebbenden en doen mee aan veilingen. 

Voor wie?

Deze handelsmissie staat open voor Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en organisaties die actief zijn in sector wind op zee. Nederlandse bedrijven kunnen vooral meehelpen met de energietransitie van Zuid-Korea door hun expertise en ervaring in:

 • ontwikkeling;
 • engineering;
 • installatie van grote turbines;
 • vervoer;
 • bediening en onderhoud;
 • training en opleiding.

Wij nodigen in het bijzonder ook vrouwelijke ondernemers uit om aan deze missie deel te nemen.

Waarom deelnemen?

Tijdens deze missie kunnen Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en organisaties:

 • kennismaken met de Zuid-Koreaanse markt;
 • marktkansen in Zuid-Korea onderzoeken;
 • bestaande contacten in Zuid-Korea verstevigen;
 • in contact komen met mogelijke Zuid-Koreaanse zakenpartners, opdrachtgevers, of Zuid-Koreaanse overheden.

Handelsmissie wind op zee naar Zuid-Korea

 • Datum 9 juni 2024 - 13 juni 2024
 • Tijd 09:00 - 18:00
 • Entree 500,00 euro
Inschrijving gesloten
Organisatie
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)