Doing Business in Mexico | Zakendoen in Mexico

Meer over dit event

*English version below*

Op 2 juni 2022 organiseren de Nederlandse Ambassade in Mexico en Holland House Mexico een kennis- en ontmoetingsdag Zakendoen in Mexico

De strategische geografische ligging, het USMCA vrijhandelsakkoord met lokale content vereiste en de nauwe handelsrelatie met buurland VS zijn slechts enkele van de redenen die Mexico tot een zeer aantrekkelijke zakenbestemming maken. De solide infrastructuur; goed opgeleide, beschikbare en betaalbare arbeidskrachten; en stabiele macro-economie onderstrepen het potentieel. 

Voor Nederlandse bedrijven is het aantrekkelijk om productie en services voor de VS en Canada te nearshoren in Mexico. Maar ook op de lokale markt zijn er sterke groeikansen. Sectoren als agribusiness van horticultuur tot food, offshore energie, automotive en de maakindustrie, en in groeiende mate e-commerce en tech vormen kansrijke perspectieven voor de Nederlandse ondernemer. 

Benieuwd wat de kansen voor jouw bedrijf precies zijn? Anne Le Guellec, Plaatsvervangend Ambassadeur en Hoofd Economische Afdeling van de Nederlandse Ambassade in Mexico Stad, Paulina Coronel, adviseur voor water en klimaatverandering van de Ambassade in Mexico, en Carin Verbree, Manager van Holland House Mexico gaan graag met je in gesprek. 

Vanuit het Mexicaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken zullen we vanaf de tweede ronde tafel de volgende gasten verwelkomen:

 • Mr. Iker Jiménez Martínez, Director General for Global Economic Promotion at the Mexican Ministry of Foreign Affairs
 • Minister Mauricio Torres Córdova, Chargé d’Affaires a.i. at the Embassy of Mexico in the Netherlands
 • Ms. Desirée Colomé Menéndez, Head of Economic Affairs and Trade Promotion at the Embassy of Mexico in the Netherlands

Programma: 

12.30 uur Netwerk lunch met stakeholders en Nederlandse ondernemers die al zakendoen in Mexico

14.00 uur Ronde Tafel gesprek

15.00 uur Ronde Tafel gesprek

16.00 uur Netwerkborrel met met stakeholders en Nederlandse ondernemers die al zakendoen in Mexico en korte presentatie van Mr. Iker Jiménez.

Het is mogelijk op elk moment van de dag aan te sluiten. De ronde tafelgesprekken zullen gepland worden rond de interessegebieden die aangegeven worden op het inschrijfformulier.

Liever één op één consult? Tussen 10.00 - 12.30 uur staan we je graag te woord.

Schrijf je nu in via het formulier bovenaan deze pagina. We bieden graag een programma op maat aan, gebaseerd op de wensen en vragen van ondernemers. Deze kun je aangeven op het formulier. Deelname is kosteloos.

English:

on June 2nd the Dutch Embassy in mexico and Holland House Mexico will organize an event about doing business in Mexico.

Thanks to Mexico's geographical location, the USMCA trade agreement and a close trade relationship with The USA, Mexico is the ideal country to expand to. Besides, Mexico has a solid infratructure, well educated and cheap workforce, and a stable macro economical situation.

It is attractive for Dutch companies to nearshore production and services for the US and Canada in Mexico. But there are also strong growth opportunities in the local market. Sectors such as agribusiness from horticulture to food, offshore energy, automotive and the manufacturing industry, and increasingly e-commerce and tech offer promising perspectives for Dutch entrepreneurs. Curious about the opportunities for your company? Anne Le Guellec, Deputy Ambassador and Head of the Economic Department of the Dutch Embassy in Mexico City, Paulina Coronel, water and climate change advisor at the Embassy in Mexico, and Carin Verbree, Manager of Holland House Mexico would be happy to talk to you.

Furthermore, we will be receiving the following guests from the Mexican Ministry of Foreign Affairs:

 • Mr. Iker Jiménez Martínez, Director General for Global Economic Promotion at the Mexican Ministry of Foreign Affairs
 • Minister Mauricio Torres Córdova, Chargé d’Affaires a.i. at the Embassy of Mexico in the Netherlands
 • Ms. Desirée Colomé Menéndez, Head of Economic Affairs and Trade Promotion at the Embassy of Mexico in the Netherlands

They will be attending one of the round table sessions as well as the networking cocktail. 

Program:

12.30 hrs Network lunch with stakeholders and Dutch entrepreneurs who are already doing business in Mexico 

14.00 hrs Round Table discussion 

15.00 hrs Round Table discussion

16.00 hrs Networking cocktail with stakeholders and Dutch entrepreneurs who are already doing business in Mexico, including short presentation from Mr. Iker Jiménez 

The Round Table discussions will be organized around the areas of interest on your registration form.

Prefer a one-on-one consultation? We are happy to schedule a meeting with you between 10.00 - 12.30 hrs.

Register now using the form at the top of this page. We are happy to offer a tailor-made program, based on the wishes and questions of entrepreneurs. You can indicate this on the form. Participation is free.

Doing Business in Mexico | Zakendoen in Mexico

 • Datum 2 juni 2022
 • Tijd 10:30 - 15:00
 • Locatie Malietoren
Inschrijving gesloten
Organisatie
 • Holland House Mexico
 • NLinBusiness