Evenement in Kalkar Messe

Welt der Freizeit

  • Datum 10 september 2019
  • Locatie Kalkar Messe
  • Organisator
    • Leisure Experts
    • Messe Kalkar
  • Entree 1.525,00 EUR
Aanmelden voor dit evenement U verlaat deze website
Welt der Freizeit

Meer over dit evenement

Het evenement Wereld van Vrijetijd (Welt der Freizeit) is een ‘business to business’ event voor de gehele vrijetijdseconomie. Het is gericht op beslissers en vertegenwoordigers van ondernemingen, leveranciers, overheden en organisaties in met name Duitsland en Nederland.

Doel van Wereld van Vrijetijd is uitwisseling van kennis en bevordering van samenwerking tussen de diverse deelsectoren in beide landen. Dit leidt tot innovatie, grensoverschrijdende contacten en projecten en tot economische versterking van bedrijven en regio’s.

Bijzonder aan Wereld van Vrijetijd is dat ook andere sectoren worden uitgenodigd deel te nemen. Denk daarbij aan mobiliteit, agricultuur, ICT, vastgoed, duurzaamheid. Dit zijn thema’s die niet traditioneel bij de core business van de vrijetijdsindustrie behoren, maar een steeds grotere rol hebben in het succes van een onderneming of bestemming. Het contact met deze sectoren en tussen de vrijetijdsbranches aan beide zijden van de grens leidt tot een unieke kruisbestuiving waar alle partijen profijt van hebben.

Deelname kosten: €1525