Evenement in Wuhan

Waterstof handelsmissie China

  • Datum 22 september 2019
  • Locatie Wuhan
Aanmelden voor dit evenement U verlaat deze website
Waterstof handelsmissie China

Meer over dit evenement

Bent u actief op het gebied van waterstof en wilt u de Chinese markt verkennen, of uw aanwezigheid in de Chinese markt uitbreiden? Ga dan in september samen met de Provincie Gelderland mee met de handelsmissie Waterstof naar China.

De missie wordt georganiseerd rondom de International Hydrogen Fuel Cell Vehicle Conference in Rugao. Daarnaast bezoeken we Wuhan, hoofdstad van Gelderland’s zusterprovincie Hubei. Een provinciaal bestuurder begeleidt de missie. De missie staat open voor bedrijven uit heel Nederland.
Waterstof staat volop in de belangstelling in Nederland. Er zijn veel waterstof-initiatieven in de markt. Was tot medio 2017 de aandacht voor waterstof vooral gericht op mobiliteit, in 2019 wordt er in het kader van het Klimaatakkoord gewerkt aan een breed programma van aanpak, van overheid tot industrie, van bebouwde omgeving tot energieopslag, en van investeerders tot kennisinstellingen. Deze programmatische aanpak zal vooral gericht zijn op kostenreductie en opschaling.