Tokyo

Japan
Local time in Tokyo -
The weather in Tokyo 27°C broken clouds
TOK

Do business in Tokyo

This city will be filled with content soon

Ask your question

Tips voor zaken doen in Japan

Source: rvo.nl

Pak uw geschenk nog niet uit

Cadeaus geven is normaal in de Japanse cultuur. Onderzoek vooraf welk geschenk past bij de zakelijke partner. Geef geen giften in sets van 4. Het woord voor 4 wordt hetzelfde uitgesproken als het woord voor dood. Bij een ingepakt geschenk, wacht dan met openmaken tot de vergadering is beëindigd en iedereen de ruimte heeft verlaten.

Wees niet te gehaast

Begin pas met eten en drinken tijdens een zakelijke bijeenkomst als de leidinggevende toestemming geeft. Japanse zakenlui spreiden verder het risico over meerdere zakenpartners en controleren zaken veelvoudig. Dit proces is tijdrovend en vraagt veel geduld.

Overdrijf niet

Aanpassing aan de Japanse cultuur is verstandig, overdrijf echter niet. Maak geen overdreven buigingen en gebruik geen Japanse woorden als niet zeker is of het in de situatie past. Een zekere mate van terughoudendheid heeft in dit opzicht vaak de voorkeur.

Respecteer de hiërarchie

Japanse bedrijven kennen een sterke hiërarchie. De chef is vaak ouder dan het personeel. Bekritiseer de chef nooit in het bijzijn van een ander. Dit is gezichtsverlies en onvergeeflijk. Men bedankt de chef altijd voor een terechtwijzing en geeft daarna pas uitleg - indien nodig.

Schakel een tolk in

De meeste Japanners spreken maar één taal en in de grote steden is de beheersing van de Engelse taal beperkt. Het is daarom aan te raden om een tolk mee te nemen. Verder is het handig om belangrijke informatie in het Engels op hand-outs uit te delen. Japanners ontvangen ook graag een kopie van presentaties.

Ken de vergadercultuur

De gastheer wijst de plaatsen toe in de vergaderruimte. De hoogste in rang zit aan het hoofd van de tafel. Maak verder notities en herhaal ideeën tijdens een vergadering om interesse te tonen. Draag formele kleding bij zakelijke afspraken en kom op tijd. Japanners hechten veel waarde aan stiptheid.

Groet met een buiging

In Japan begroet men elkaar met een buiging, niet met een handdruk. De buiging varieert van een informele knik tot een diepe respectvolle buiging. Japanners verwachten van buitenlandse zakenpartners niet dat zij deze regels kennen. Bij het bezoeken van Japanners thuis of in tempels en andere historische gebouwen is het gebruikelijk om schoenen uit te trekken.

Bouw een band op

In Japan is de groep belangrijker dan het individu. Het is belangrijk om een goede verstandhouding op te bouwen voordat er zaken worden gedaan. Humor wordt echter niet aangeraden in het begin. Japanse zakenlui komen conservatief over en zijn niet snel uitbundig.

Gebruik visitekaartjes

De eerste kennismaking begint vaak met het uitwisselen van visitekaartjes. Bedruk één zijde in het Japans. Biedt het kaartje vervolgens met twee handen aan, op een wijze waarop deze voor de ontvanger te lezen is. Wissel eerst visitekaartjes uit met de zakenpartner in de hoogste rang.

Would you like to know more about Tokyo

Our city-experts can help you
Marijke van Liemt Manager Operations