Cairo

Egypt
Local time in Cairo -
The weather in Cairo 18°C haze
CAI

Do business in Cairo

This city will be filled with content soon

Ask your question

Tips voor zaken doen in Egypt

Source: rvo.nl

Houd relatiegeschenken simpel

Geef relatiegeschenken met een bedrijfslogo of typisch Nederlandse geschenken. De Egyptische zakenwereld geeft elkaar relatief dure en mooie relatiegeschenken.

Wees niet te direct

Vermijd Nederlandse directheid. Begin ook niet over gevoelige zaken als religie en binnenlandse politiek. Besprekingen zijn strikt zakelijk. Wissel wel aan het begin van het gesprek wat algemeenheden uit.

Bied geen alcohol aan

Is een gesprekspartner moslim, bied dan geen alcoholische dranken aan of varkensvlees. Wees tijdens de ramadan terughoudend met eten, drinken en roken in het bijzijn van uw gesprekspartner.

Weiger geen koffie of thee

In gezelschap van gasten bieden Egyptenaren graag koffie of thee aan. Dit laat hun gastvrijheid zien. Accepteer altijd; het weigeren kan gezien worden als het afwijzen van de gastheer of gastvrouw.

Draag moderne zakenkleding

In de grote steden dragen mensen relatief modernere kleding dan op het platteland. Zakelijke kleding bestaat uit een pak en das. Vrouwen doen er goed aan hun schouders en knieën te bedekken.

Wees kalm bij onderbrekingen

Blijf rustig als gesprekken worden onderbroken. Gesprekken verlopen regelmatig in een onrustige sfeer, bijvoorbeeld door binnenkomende telefoontjes.

Leer een beetje Arabisch

Veel Egyptenaren spreken Engels of Frans, maar stellen het op prijs als de zakenpartner wat woorden Arabisch spreekt. Gebruik daarnaast visitekaartjes met twee zijden, met aan de ene kant Engelse en aan de andere kant Arabische tekst. Gebruik ook titels in een gesprek. Hier zijn Egyptenaren gevoelig voor.

Ga regelmatig langs

Direct contact is onmisbaar voor het zakendoen in Egypte. Bezoek het land regelmatig. Alleen zakendoen per telefoon, fax of e-mail wekt irritatie op. Er is een aantal bezoeken nodig om een persoonlijke band op te bouwen. Hanteer bij zulke bezoeken een flexibele planning om tijdnood te voorkomen. Maak voor vertrek een afspraak voor een volgend gesprek.

Respecteer de hiërarchie

Houd er rekening mee dat hiërarchie een grote rol speelt binnen Egyptische bedrijven. Van delegeren is nauwelijks sprake. Zaken worden bijna altijd met de hoogste bevoegdheid binnen een organisatie gedaan.

Lise Hordijk

Would you like to know more about Cairo

Our city-experts can help you
Lise Hordijk Teamlead International Business